Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Yêu cầu về giấy chứng nhận cho chuyến bay

Vui lòng gửi Đơn đăng ký giấy chứng nhận cho chuyến bay qua trang web của chúng tôi nếu bạn cần giấy chứng nhận cho chuyến bay do Cathay Pacific xuất. Thời gian xử lý thông thường là khoảng 2 tới 3 tuần, miễn là bạn cung cấp tất cả thông tin yêu cầu.

Vui lòng gửi Đơn đăng ký giấy chứng nhận dành cho chuyến bay qua trang web của chúng tôi nếu bạn cần giấy chứng nhận cho chuyến bay do Cathay Pacific xuất. Thời gian xử lý thông thường là khoảng 2 tới 3 tuần, miễn là bạn cung cấp tất cả thông tin yêu cầu.