Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Khám phá menu của trang

Nghề nghiệp - Tiếp viên Phi hành

Yêu cầu:

  • Có tình trạng cư trú thường xuyên ở Hồng Kông
  • Tối thiểu 18 tuổi
  • HKCEE: Tối thiểu Điểm E trong 5 môn HKCEE (bao gồm khả năng ngôn ngữ Tiếng Anh Cấp 2 trở lên)
    Hoặc
    HKDSE: Tối thiểu Cấp 2 trong 5 môn học ở Trường Phổ thông Trung học (hoặc “Đạt” cho các môn học áp dụng hoặc Điểm E cho các môn ngôn ngữ khác) bao gồm Tiếng Anh hoặc tương đương.
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh và một trong các ngôn ngữ châu Á sau: Tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Tiếng Hin-ddi, Tiếng Indonesia, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Malay, Tiếng Tagalog hoặc Tiếng Thái. Thành thạo Tiếng phổ thông (Quan Thoại) là một lợi thế
  • Kỹ năng giao tiếp tinh tế với một thái độ tích cực và tư duy hướng đến khách hàng
  • Tầm với cánh tay là 208cm và đủ sức khỏe để vượt qua thẩm định y khoa trước khi làm việc

Điều này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu an toàn của chúng tôi. Chúng tôi đo tầm với cánh tay bằng cách yêu cầu bạn bỏ giày và giơ cánh tay của bạn trên đầu. Bạn được phép đứng kiễng chân.

Công dân thường trú tại Hồng Kông đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chúng tôi đều được hoan nghênh nộp đơn. Vui lòng lưu ý rằng các cuộc phỏng vấn được tiến hành tại Hồng Kông và tất cả chi phí đi lại và các chi phí khác phát sinh khi tham dự cuộc phỏng vấn là trách nhiệm duy nhất của người nộp đơn.

Bạn có thể nộp đơn trực tuyến thông qua trang web của chúng tôi. Nếu quý khách có yêu cầu gửi đơn gia nhập, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ flightattendant@cathaypacific.com

Hoạt động tuyển dụng được sắp xếp trên cơ sở liên tục. Vui lòng truy cập microsite của phi hành đoàn trên chuyến bay tại địa chỉ jobsatcathaypacific.com/cabincrew để biết thêm chi tiết và thông tin cập nhật.

Vui lòng gọi cho Đường dây nóng về Tuyển dụng của chúng tôi theo số (852) 2747-2888 hoặc gửi email cho chúng tôi đến flightattendant@cathaypacific.com