Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Chọn chỗ ngồi là gì?

Dịch vụ Chọn chỗ ngồi cho phép hành khách đi hạng Phổ thông trên các chuyến bay do Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon khai thác có thể chọn trước một Chỗ ngồi loại thông thường hoặc Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn với một khoản phí bổ sung.

Chọn Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn

Quý khách có thể đặt Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn khi đặt vé trực tuyến, qua mục Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi^, qua đại lý du lịch hoặc gọi cho Phòng vé của chúng tôi sau khi xuất vé lên tới 24 giờ trước khi khởi hành hoặc trong quá trình làm thủ tục chuyến bay tại quầy làm thủ tục của chúng tôi.

Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn sẽ được chỉ định cho các hành khách hợp lệ sau khi hành khách đó đã thanh toán các khoản phí theo quy định.

* Không áp dụng đối với hành khách làm thủ tục chuyến bay tại quầy tự làm thủ tục

^ Quý khách có thể đặt chỗ ngồi qua mục Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi tối đa 48 giờ trước khi khởi hành chuyến bay và tùy thuộc vào điều kiện hợp lệ của quý khách

Không phải ai cũng đủ điều kiện để ngồi ở Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn, vì hành khách ngồi ở vị trí này có thể phải thực hiện một số yêu cầu an toàn nhất định. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang "Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn".

Hành khách không đáp ứng các yêu cầu về an toàn sẽ không được hoàn tiền, nhưng người đó sẽ được sắp xếp cho ngồi vào một ghế Phổ thông loại thông thường.

Tại khu vực làm thủ tục chuyến bay hoặc lên máy bay, Cathay Pacific Airways và Cathay Dragon có toàn quyền quyết định xem hành khách có đáp ứng các yêu cầu để ngồi ở Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn không.

Trên trang web của chúng tôi có sơ đồ chỗ ngồi cho từng máy bay. Xin lưu ý rằng sơ đồ chỗ ngồi chỉ mang tính tham khảo. 

Quý khách không được thưởng dặm Asia Miles cho số tiền đã trả để chọn Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn.

Quý khách sẽ không được hoàn tiền đặt chỗ cho Chỗ ngồi loại thông thường hoặc Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn nếu, theo điều kiện giá vé quý khách đã mua, quý khách muốn thay đổi, hủy hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi tự nguyện nào khác cho chuyến bay của mình.

Để xem thông tin về các chính sách hoàn vé và thông tin thêm về dịch vụ "Chọn chỗ ngồi", vui lòng truy cập trang thông tin về  chỗ ngồi loại thông thường hoặc trang về chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn của chúng tôi.

Đặt chỗ ngồi thông thường

Đây là một dịch vụ mới dành cho khách hàng bay với vé hạng Phổ thông giá thấp, bao gồm vé Phổ thông siêu tiết kiệm, vé Phổ thông tiết kiệm và vé Fanfare, là những người không được quyền chọn chỗ ngồi trước khi làm thủ tục chuyến bay. Hành khách có thể chọn chỗ ngồi và trả thêm phí trong thời gian đến 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành. Tuy nhiên, việc chọn chỗ ngồi là miễn phí nếu hành khách:

  • Đi cùng trẻ em/trẻ nhỏ trong cùng một mã đặt chỗ
  • Đi cùng hội viên hạng Bạc hoặc hội viên hạng cao hơn của Câu lạc bộ Marco Polo* với cùng một mã đặt chỗ
  • Khách hàng thường xuyên của oneworld® (Ruby, Sapphire và Emerald)
  • Xin lưu ý rằng việc đặt chỗ là miễn phí khi dịch vụ làm thủ tục chuyến bay trực tuyến được mở trong vòng 48 giờ trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành.

Quý khách có thể đặt chỗ ngồi ưu tiên khi đặt vé trực tuyến, qua mục Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi, qua đại lý du lịch hoặc gọi cho Phòng vé của chúng tôi sau khi xuất vé cho tới 48 giờ trước khi khởi hành.

Hành khách đủ điều kiện được chỉ định Chỗ ngồi loại thông thường trên các chuyến bay do Cathay Pacific Airways và Cathay Dragon khai thác, với một khoản phí bổ sung trên cơ sở "người đến trước được phục vụ trước".

Quý khách sẽ không được nhận dặm thưởng Asia Miles cho số tiền đã thanh toán để đặt chỗ ngồi loại thông thường.

Hiện tại chúng tôi không có dịch vụ trực tuyến cho việc đổi chỗ ngồi loại thông thường đã thanh toán sang ngày khác hoặc chuyến bay khác. Nếu thay đổi đặt chỗ chuyến bay trên trang web của chúng tôi, quý khách cần liên lạc với phòng vé địa phương nơi đã mua vé hoặc Trung tâm Liên hệ Toàn cầu để chuyển đặt chỗ ngồi loại thông thường của quý khách sang ngày hoặc chuyến bay mới. Xin lưu ý rằng việc chọn chỗ phải tùy thuộc vào việc chỗ ngồi đó còn trống hay không.

Quý khách sẽ không được hoàn tiền đặt chỗ cho Chỗ ngồi loại thông thường hoặc Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn nếu, theo điều kiện giá vé quý khách đã mua, quý khách muốn thay đổi, hủy hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi tự nguyện nào khác cho chuyến bay của mình.

Để xem thông tin về các chính sách hoàn vé và thông tin thêm về dịch vụ "Chọn chỗ ngồi", vui lòng truy cập trang thông tin về chỗ ngồi loại thông thường hoặc hoặc trang về chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn của chúng tôi.