Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Passbook là một ứng dụng iOS, có sẵn cho các thiết bị chạy iOS 6 trở lên như iPhone và iPod, cho phép bạn dễ dàng lưu và truy cập vào thẻ lên máy bay, mà không phải tải xuống hay sử dụng ứng dụng di động cụ thể hoặc thậm chí tìm kiếm thẻ lên máy bay điện tử qua email / SMS. Thẻ lên máy bay điện tử sẽ có sẵn một cách dễ dàng và xuất hiện trên màn hình đã khóa của thiết bị khi bạn ở gần sân bay vào thời gian gần với lúc khởi hành.

Nếu bạn đang sử dụng iPhone hoặc iPod touch đã cập nhật hệ điều hành iOS 6 trở lên hoặc sử dụng iPhone 5, Passbook đã được cài đặt sẵn. Nếu iPhone hoặc iPod touch của bạn đang sử dụng phiên bản hệ điều hành cũ hơn, vui lòng nâng cấp phần mềm lên iOS 6 trở lên để tận hưởng các tính năng của Passbook. Passbook được hỗ trợ bởi các iPhone lùi lại cho tới thiết bị iPhone 3GS.

Sau khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến, bạn có thể truy xuất thẻ lên máy bay điện tử từ SMS hoặc email. Bằng cách đơn giản nhấp vào siêu liên kết trên SMS hoặc email, thẻ lên máy bay điện tử sẽ hiển thị. Nếu bạn đang sử dụng iPhone hoặc iPod touch có hệ điều hành iOS 6 trở lên để xem thẻ lên máy bay điện tử, bạn có thể nhấp vào biểu ngữ “Add to Passbook” (Thêm vào Passbook) và lưu thẻ lên máy bay vào Passbook.

Nếu bạn đang làm thủ tục chuyến bay qua trang web di động hoặc CX Mobile, đơn giản chỉ cần nhấp vào nút “Add Boarding Pass to Passbook’ (Thêm Thẻ lên máy bay vào Passbook) trên trang xác nhận làm thủ tục chuyến bay. Sau đó thẻ lên máy bay điện tử có thể được thêm trực tiếp vào Passbook mà không cần qua SMS hoặc email.

Trên thẻ lên máy bay có mã QR chứa dòng dữ liệu được mã hóa. Tại sân bay, bạn có thể đơn giản quét thẻ lên máy bay có mã vạch trong Passbook khi tới điểm kiểm tra nhập cảnh, an ninh, phòng chờ và cửa lên máy bay.

Bạn có thể làm mới thẻ lên máy bay với thông tin mới nhất bằng cách cập nhật thủ công. Chỉ cần kéo xuống trang quay lại của thẻ lên máy bay trong Passbook và thẻ lên máy bay đã làm mới sẽ được truy xuất. Vui lòng đảm bảo bạn có kết nối Internet khi thực hiện thao tác đó.

Bạn vẫn có thể sử dụng email hoặc SMS để truy xuất thẻ lên máy bay điện tử sau khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến hoặc qua thiết bị di động, rồi sau đó lên máy bay.

Điều đó phụ thuộc vào chính sách và quy trình tại mỗi nhà chức trách ở sân bay địa phương. Một số sân bay có thể không chấp nhận cho hành khách hiển thị tất cả thẻ lên máy bay trên Passbook có người đi cùng trên một thiết bị. Tại điểm kiểm tra an ninh, họ sẽ được khuyên nên quay lại quầy làm thủ tục chuyến bay để in lại thẻ lên máy bay.

Chúng tôi khuyên bạn nên gửi và lưu Thẻ Lên Máy bay Điện tử đã bật Passbook tới từng thiết bị, và như vậy mỗi thiết bị sẽ chỉ hiển thị một thẻ lên máy bay tại sân bay. Nếu bất kỳ người đi cùng nào không có thiết bị di động hoặc iOS thích hợp, họ được khuyến khích nên sử dụng thẻ lên máy bay tự in sau khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến hoặc gửi thẻ lên máy bay điện tử qua SMS hoặc email, như một biện pháp thay thế.

Người dùng thẻ lên máy bay điện tử chỉ có thể thêm thẻ lên máy bay vào Passbook khi lần đặt chỗ chỉ chứa một hành khách.

Không, Passbook chỉ khả dụng cho iPhone hoặc iPod có hệ điều hành iOS 6 trở lên.

Không. Mỗi Thẻ chỉ tương ứng với một chuyến bay. Bạn nên thêm và lưu trữ mỗi thẻ lên máy bay cho từng chuyến bay vào Passbook.

Không. Thẻ lên máy bay trên Passbook sẽ không bị xóa tự động và bạn nên xóa một cách thích hợp nếu muốn sau chuyến đi hay đã kê khai chuyến công tác hoặc hoàn tất yêu cầu thanh toán.

Bạn có thể quay trở lại Làm Thủ tục Chuyến bay Bằng Điện thoại hoặc Trực tuyến để thêm thẻ lên máy bay vào Passbook bất cứ lúc nào cho tới 90 phút trước thời gian khởi hành chuyến bay. Vui lòng đảm bảo bạn đã lưu thành công thẻ vào Passbook và bạn sẵn sàng truy xuất thẻ ngoại tuyến bất cứ lúc nào. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, bạn nên đến quầy làm thủ tục chuyến bay sớm tại sân bay để in thẻ lên máy bay.