Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific Khám phá menu của trang

Phiên bản mới nhất của ứng dụng CX Mobile dành cho Android được xác định là có thể gây sự cố tải trên các thiết bị HTC có hệ điều hành phiên bản 4.3. Nếu bạn không tải được ứng dụng bằng thiết bị HTC, vui lòng truy cập trang web di động của chúng tôi m.cathaypacific.com