Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Thông tin chung

Phiên bản mới nhất của ứng dụng CX Mobile dành cho Android được xác định là có thể gây sự cố tải trên các thiết bị HTC có hệ điều hành phiên bản 4.3. Nếu bạn không tải được ứng dụng bằng thiết bị HTC, vui lòng truy cập trang web di động của chúng tôi m.cathaypacific.com

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng Di động