Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Thông báo Chuyến bay

Tin nhắn nhắc trễ chuyến, hủy chuyến, chuyển hướng bay và giờ giấc.
Nếu quý khách nhập số điện thoại của mình trong quá trình đặt chỗ, chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại mà quý khách đã xác minh để theo dõi đặt chỗ của quý khách, nhằm giúp cho quý khách nhận những thông báo quan trọng trên điện thoại.
Có, quý khách có thể chọn chỉ nhận thông báo đặt chỗ.
Quý khách sẽ không bị tính phí nhận thông báo. Tuy nhiên, quý khách có thể phải trả phí dữ liệu cho nhà cung cấp dịch vụ SMS.
Người dùng Android tại Trung Quốc đại lục có thể không nhận được thông báo do hạn chế quyền truy cập vào Google Services.