Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific Khám phá menu của trang

Yêu cầu chỗ ngồi

Những khách hàng sau có thể yêu cầu chỗ ngồi trước

  • Thành viên của The Marco Polo Club (Hạng Bạc trở lên) và thành viên oneworld hạng Ruby trở lên
  • Tất cả hành khách Hạng Nhất và Hạng Thương Gia
  • Hành khách có vé thuộc loại giá vé hợp lệ – Y, B, H, K, L, M, V, W, R, E, T

Khách hàng yêu cầu dịch vụ đặc biệt không thể yêu cầu chỗ ngồi trực tuyến. Vui lòng nêu rõ yêu cầu của quý khách tại thời điểm đặt vé.

Quý khách có thể yêu cầu chỗ ngồi tại Quản Lý Đặt Chỗ.

Đơn giản hãy đăng nhập và chọn “Yêu cầu Dịch vụ” > “Chỗ ngồi”.

Quý khách có thể chọn chỗ ngồi ưu tiên trên sơ đồ chỗ ngồi tương tác. Yêu cầu của quý khách sẽ được xử lý và xác nhận ngay lập tức.

Quý khách có thể yêu cầu chỗ ngồi qua Quản lý đặt chỗ tối đa 55 giờ trước khi khởi hành chuyến bay, tùy thuộc vào việc quý khách có đủ điều kiện hay không. Nếu quý khách không đủ điều kiện để yêu cầu chỗ ngồi thông qua Quản lý đặt chỗ hoặc quý khách muốn yêu cầu chỗ ngồi của mình sau, quý khách chỉ có thể yêu cầu khi Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến tối đa 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.

Có, quý khách có thể yêu cầu chỗ ngồi trực tuyến cho tất cả các chuyến bay do Cathay Pacific và Cathay Dragon khai thác.

Có, quý khách có thể thay đổi chỗ ngồi qua Quản Lý Đặt Chỗ tối đa 55 giờ trước khi khởi hành chuyến bay. Nếu quý khách muốn thay đổi chỗ ngồi sau đó, quý khách có thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến 48 giờ trước khi khởi hành chuyến bay và thay đổi chỗ ngồi.

Có, quý khách vẫn cần phải làm thủ tục chuyến bay và in thẻ lên máy bay cho chuyến bay của quý khách. Vui lòng lưu ý rằng quý khách phải làm thủ tục chuyến bay ít nhất một giờ trước khi khởi hành, nếu không chỗ ngồi đã giữ của quý khách sẽ bị hủy bỏ.

Quý khách có thể làm thủ tục chuyến bay:

  • Trực tuyến hoặc qua thiết bị di động từ 48 giờ cho tới 90 phút trước giờ khởi hành; hoặc,
  • Tại Quầy tự làm thủ tục chuyến bay (nếu có) hoặc tại quầy ở sân bay ít nhất 60 phút trước khi khởi hành.

Quý khách có thể in thẻ lên máy bay tự in và/hoặc gửi thẻ lên máy bay điện tử tới thiết bị di động nếu quý khách sắp khởi hành từ các sân bay mà dịch vụ này khả dụng.

Nếu tại thời điểm quý khách yêu cầu, tất cả chỗ ngồi có sẵn cho “Đặt chỗ ngồi trước” đã được đặt chỗ, sơ đồ chỗ ngồi sẽ không hiển thị và quý khách sẽ được cung cấp lựa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ hoặc cạnh lối đi. Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ngồi dựa trên tùy chọn của quý khách khi chỗ ngồi có sẵn.