Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Chi tiết người liên hệ

Vì lý do riêng tư và bảo mật, thông tin người đi cùng của bạn bị khóa. Để mở khóa, vui lòng cung cấp số vé điện tử để xem hoặc cập nhật thông tin người đi cùng.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về trạng thái khởi hành chuyến bay để bạn biết về các thông báo khẩn cấp liên quan tới đặt chỗ của bạn. Để đảm bảo bạn nhận được các cập nhật này, vui lòng cung cấp số điện thoại di động hoặc địa chỉ email hợp lệ. Bạn được tự động đăng ký nhận email nhắc nhở trước chuyến bay 48 giờ trước khi khởi hành hoặc cảnh báo chuyến bay nếu chuyến bay của bạn bị trễ hoặc bị hủy. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin liên hệ của bạn cho bất kỳ mục đích tiếp thị/quảng cáo nào.

Bạn có thể cập nhật số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email trong chi tiết đặt chỗ của bạn trong Quản Lý Đặt Chỗ.

Đơn giản chỉ cần đăng nhập và chọn "Thông tin chi tiết của tôi" > "Liên hệ".