Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Tình trạng chuyến bay

Lịch bay cho phép bạn lên kế hoạch chuyến đi trước thời gian. Lịch bay hiển thị thời gian đến và thời gian khởi hành của chuyến bay theo lịch trình lên tới 1 năm kể từ bây giờ. Thời gian khởi hành và đến thực tế có thể khác so với thời gian theo lịch trình do nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Tình trạng chuyến bay gần với ngày chuyến bay hơn để kiểm tra tình trạng cập nhật nhất.

Bạn có thể kiểm tra thời gian đến và thời gian khởi hành cho tất cả các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon. Vui lòng lưu ý các chuyến bay hợp tác liên doanh do hãng hàng không khác khai thác (có mã số chuyến bay gồm 4 chữ số bắt đầu bằng "1") và chuyến bay liên doanh tới hoặc từ Hà Nội / thành phố Hồ Chí Minh do các hãng vận chuyển đối tác của chúng tôi là không khả dụng. Nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng của các chuyến bay này, vui lòng gọi cho phòng vé của chúng tôi.

Bạn có thể kiểm tra các chuyến bay mới nhất đến hoặc khởi hành trong 4 ngày qua, hôm nay và 3 ngày tới.

Vâng, tình trạng chuyến bay có sẵn trên trang web của chúng tôi là trong thời gian thực. Bạn có thể thấy ở trên cùng của trang kết quả khi thông tin được cập nhật lần cuối. Thời gian này phải khớp với thời gian hiện tại.

Có, bạn cũng có thể chọn nhập thành phố khởi hành / đến HOẶC khoảng thời gian mà chuyến bay khởi hành từ / đến một thành phố cụ thể nếu bạn không có mã số chuyến bay.

Nhập ngày và giờ địa phương mà chuyến bay được lên lịch trình để khởi hành / đến. Ví dụ: nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng của chuyến bay đã rời khỏi Los Angeles vào lúc 00:30 sáng theo giờ địa phương, ngày 17 tháng 12, có lịch trình đến Hồng Kông vào 6:30 sáng theo giờ địa phương, ngày 18 tháng 12, bạn phải nhập ngày 18 tháng 12 nếu muốn tìm kiếm tình trạng của chuyến bay này.