Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Nhắn Tin Chuyến Bay notiFLY Đã kích hoạt

Yêu cầu của bạn sẽ được kích hoạt kể từ 7 ngày trước thời gian đến/thời gian khởi hành của chuyến bay theo lịch trình. Bạn sẽ nhận được tin nhắn notiFLY đầu tiên khi chuyến bay của bạn bị trễ hơn 15 phút. Để biết thêm chi tiết, hãy nhấp vào đây.

Đúng vậy, tình trạng chuyến bay trong thời gian thực khả dụng cho tất cả các chuyến bay của chúng tôi. Đối với các chuyến bay hợp tác liên doanh (mã số chuyến bay có 4 chữ số bắt đầu bằng "1") và chuyến bay liên doanh tới hoặc từ Hà Nội / Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ với Phòng vé của chúng tôi để biết thông tin cập nhật mới nhất.

Nếu chuyến bay của bạn bị trễ thêm hơn 15 phút nữa, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tin nhắn khác.

Nếu thời gian trễ chuyến bay của bạn giảm hơn 15 phút, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một tin nhắn.

 

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chuyến bay của bạn đã bị hủy. Trong trường hợp có sự chuyển hướng, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn tin nhắn SMS và/hoặc email.

Thông tin xuất hiện trên màn hình ở sân bay là thông tin cập nhật nhất. Để đảm bảo rằng bạn được thông báo về các thay đổi phút chót, chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra với nhân viên Dịch vụ sân bay tại quầy làm thủ tục chuyến bay hoặc tham khảo màn hình tại sân bay để biết thông tin mới nhất.