Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Tin nhắn tự động notiFLY - Đăng ký

Hiện giờ thành viên của The Marco Polo Club và Asia Miles có thể tận hưởng dịch vụ này. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký hồ sơ Tin nhắn tự động. Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo liên quan tới chuyến bay bất cứ khi nào bạn bay với Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon. Để sử dụng Tin nhắn tự động, hãy nhớ trích dẫn số thẻ thành viên khi bạn đặt chỗ.

Những người không phải thành viên có số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email hợp lệ đã nhập trong phần đặt chỗ hoặc Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi hiện giờ sẽ được đăng ký tự động để tận hưởng dịch vụ này.

 

Đối với thành viên, không cần thực hiện thêm thao tác nào ngoại trừ việc nhớ và trích dẫn số thẻ thành viên của bạn khi đặt chỗ cho các chuyến bay của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon. Bạn nên cập nhật hồ sơ thành viên của mình tại The Marco Polo Club hoặc Asia Miles sau khi bạn đã thay đổi thông tin liên hệ, tức là địa chỉ email hoặc số điện thoại di động. Bạn có thể thực hiện điều này đơn giản bằng cách truy cập trang web tương ứng hoặc gọi cho Đường dây nóng Dịch vụ. Bạn không cần quay lại trang Tin nhắn tự động để thay đổi lại hồ sơ.

Những người không phải thành viên phải nhớ trích dẫn số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email hợp lệ trong phần đặt chỗ thông qua Đại lý Du lịch, Đặt chỗ Trực tuyến Quản Lý Đặt Chỗ. Hiện giờ chúng tôi sẽ tự động đăng ký bạn để nhận email Nhắc nhở Trước chuyến bay 48 giờ trước khi khởi hành chuyến bay và Nhắn tin chuyến baynotiFLY qua cảnh báo SMS/email đối với việc trễ chuyến bay, hủy hoặc chuyển hướng.

 

Đúng vậy, các chuyến bay hợp tác liên doanh và liên doanh được các hãng hàng không khác khai thác.

Ngôn ngữ ưa dùng của bạn chính xác giống như "ngôn ngữ văn bản ưa dùng" trong hồ sơ thành viên của bạn với The Marco Polo Club hoặc Asia Miles. Nếu bạn chưa chọn ngôn ngữ văn bản ưa dùng, chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn tin nhắn notiFLY và Nhắc nhở Trước chuyến bay bằng Tiếng Anh.

Chúng tôi sẽ đăng ký cho những người không phải thành viên để nhận tin nhắn notiFLY và Nhắc nhở Trước chuyến bay bằng Tiếng Anh.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí tới các thành viên Marco Polo Club / Asia Miles của chúng tôi và những người không phải thành viên.

Vui lòng lưu ý rằng một số nhà khai thác điện thoại di động có thể yêu cầu bạn đăng ký các dịch vụ đặc biệt trước khi bạn có thể nhận bất kỳ tin nhắn văn bản trên điện thoại di động nào. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng kiểm tra với nhà khai thác điện thoại di động của mình.

Là dịch vụ đặc biệt cho tất cả hành khách, bạn sẽ được thông báo về bất kỳ sự chậm trễ nào (hơn 15 phút) hoặc hủy chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon bất kể bạn có đăng ký notiFLY hay không.

Thành viên của The Marco Polo Club và Asia Miles phải nhớ cập nhật thông tin liên hệ của họ trong hồ sơ thành viên.

Những người không phải thành viên phải cập nhật thông tin liên hệ hợp lệ trong Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi.