Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Tin nhắn Tự động notiFLY - Đã kích hoạt

Về cơ bản các loại tin này giống nhau, ngoại trừ Tin nhắn Tự động sẽ gửi các nhắc nhở chuyến bay tự động bất cứ khi nào bạn bay với Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon. Nếu bạn muốn những người đón khách hoặc nhân viên tiếp tân biết về việc đến của bạn, bạn có thể đăng ký dịch vụ Nhắn tin chuyến bay notiFLY của chúng tôi.

 

Nếu chuyến bay của bạn đúng theo lịch trình, bạn sẽ nhận được thông báo chuyến bay qua tin nhắn 4 giờ trước giờ khởi hành.

Nếu chuyến bay của bạn bị trễ hơn 15 phút, bị hủy hoặc chuyển hướng trong vòng 7 ngày so với giờ khởi hành, bạn sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo ngay lập tức. 

 

Có. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý những điều sau:

Nếu bạn đặt chỗ từ 4 tới 24 trước giờ khởi hành, bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn cảnh báo nếu chuyến bay của bạn đúng giờ hoặc bị trễ. Tuy nhiên, tin nhắn cảnh báo không khả dụng với các chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Đối với các đặt chỗ được thực hiện trong vòng 4 giờ so với giờ khởi hành, chúng tôi không thể gửi cho bạn bất kỳ thông báo qua tin nhắn chuyến bay nào. 

Điều đó còn tùy thuộc. Vui lòng xem các điều sau:

Nếu bạn hủy đặt chỗ ít nhất 24 giờ trước thời gian khởi hành chuyến bay, bạn sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn chuyến bay nào.

Nếu bạn hủy đặt chỗ trong vòng 4 tới 24 giờ trước thời gian khởi hành, bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn cảnh báo nếu chuyến bay của bạn bị hủy hoặc chuyển hướng.

Bạn vẫn sẽ nhận được tin nhắn chuyến bay, bất kể tình trạng chuyến bay của mình là gì, nếu bạn hủy đặt chỗ trong vòng 4 giờ so với thời gian khởi hành chuyến bay

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhắc nhở trước chuyến bay cho mỗi chặng. Do đó, nếu bạn có 2 chặng bay trong vòng 48 giờ trong cùng lần đặt chỗ, bạn sẽ nhận được dịch vụ này.

Chỉ các chuyến bay do Cathay Pacific và Cathay Dragon khai thác khởi hành trong vòng 48 giờ tới (trong cùng lần đặt chỗ) sẽ hiển thị. Các chuyến bay hợp tác liên doanh và liên doanh do các hãng hàng không khác khai thác sẽ không hiển thị.

 

Không, chúng tôi chỉ có thể gửi nhắc nhở trước chuyến bay cho các đặt chỗ được thực hiện ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành.