Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Đã kích hoạt

Nếu chuyến bay của quý khách không có gì thay đổi, quý khách sẽ nhận được tin nhắn nhắc về chuyến đi 7 ngày trước khi khởi hành, tin nhắn nhắc làm thủ tục chuyến bay 48 giờ trước khi khởi hành và tin nhắn nhắc khởi hành chuyến bay trước 4 giờ.

Nếu chuyến bay của quý khách muộn quá 15 phút, bị hủy hoặc thay đổi hành trình trong vòng 7 ngày trước thời gian bay theo lịch, quý khách sẽ nhận được thông báo về tình trạng chuyến bay.

Nếu chuyến bay đã thay đổi ETD trước đó lại phải thay đổi giờ bay quá 15 phút lần nữa, chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo cho quý khách.

Quý khách sẽ nhận được tin nhắn nhắc khởi hành chuyến bay khi quý khách đặt chỗ 4 giờ trước thời gian khởi hành. Ngoài ra, quý khách sẽ nhận được thông báo về tình trạng chuyến bay bất kể quý khách đặt chỗ vào thời điểm nào.

Tất cả các tin nhắn thông báo chuyến bay sẽ được hủy khi quý khách hủy đặt chỗ.

Chỉ các chuyến bay do Cathay Pacific và Cathay Dragon khai thác và các chuyến bay nối chuyến sau đó khởi hành trong vòng 24 giờ tiếp theo (trong cùng đặt chỗ) mới hiển thị trong cùng một thông báo. Các chuyến bay liên danh và liên doanh do các hãng hàng không khác khai thác sẽ không hiển thị.