Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Khắc phục sự cố

Nhân viên của chúng tôi sẽ vui lòng hỗ trợ quý khách nếu gặp vấn đề khi sử dụng Chương Trình Khách Hàng Doanh Nghiệp . Xin vui lòng gửi thông tin chi tiết của vấn đề để nhóm hỗ trợ giải pháp  qua mục "Liên hệ" nằm trên trang chủ. .

 

Để tạo điều kiện giải quyết, xin vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình của vấn đề hoặc thông báo lỗi gặp phải

Các biện pháp an ninh đã được tích hợp vào Chương trình khách hàng doanh nghiệp để đảm bảo mức độ bảo vệ cao nhất cho tất cả người dùng của chúng tôi. Hệ thống sẽ tự động thoát tài khoản của bạn nếu trang không hoạt động trong 10 phút.