Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Nhân viên phụ trách đặt vé

Nhân viên phụ trách đặt vé là người đại diện đăng ký tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp thay mặt cho công ty của mình. Cathay Pacific có thể liên hệ với Nhân viên phụ trách đặt vé để xác minh về công ty/tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp. 

Chương trình quản lý đặt chỗ bao gồm một số quyền lợi quản trị dành riêng: 

  • Để đặt vé cho Khách hàng bay đã đăng ký 
  • Để xem Hồ sơ công ty và Tóm tắt giá vé 
  • Để xem và chỉnh sửa danh sách du khách 
  • Để cập nhật Hồ sơ công ty 
  • Để thay đổi chi tiết Người liên hệ và Mật khẩu (Nhân viên phụ trách đặt vé sẽ có quyền thay đổi mật khẩu cho Mã xác nhận công ty và ID Nhân viên phụ trách đặt vé của riêng mình) 

Để thay đổi Nhân viên phụ trách đặt vé của công ty tham gia vào Chương trình khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với nhân viên phòng kinh doanh của Chương trình khách hàng doanh nghiệp địa phương.