Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

ID & Mật khẩu đăng nhập

Có hai ID liên quan tới Chương trình khách hàng doanh nghiệp: (1) Mã xác nhận công ty và (2) ID Nhân viên phụ trách đặt vé. 

  1. Mã xác nhận công ty/mật khẩu phải được cung cấp cho du khách khi họ đăng ký lần đầu tiên. Điều này sẽ cho phép hệ thống xác định công ty họ làm việc và gắn họ vào công ty/tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp thích hợp. 

    Mỗi du khách sẽ có số thẻ thành viên của riêng mình mặc dù họ không liên quan cụ thể tới Chương trình khách hàng doanh nghiệp nào. Nói cách khác, khi du khách rời bỏ công ty trong Chương trình khách hàng doanh nghiệp, số thẻ thành viên của họ sẽ bị tách rời khỏi tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp, tuy nhiên anh ấy/cô ấy có thể tiếp tục sử dụng thẻ thành viên đó để tích lũy số dặm và tận hưởng các lợi ích hợp lệ với tư cách là du khách cá nhân. 
  2. ID/ mật khẩu của Nhân viên phụ trách đặt vé phải được giữ bí mật, vì chỉ có Nhân viên phụ trách đặt vé mới có quyền truy cập vào chi tiết tài khoản và thay đổi tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp của họ. 

Việc có các ID/mật khẩu khác nhau sẽ cho phép mức độ truy cập khác nhau, đảm bảo rằng chỉ có nhân viên thích hợp mới được xem các thông tin mật. 

Dưới đây là giải thích bằng hình ảnh về cấu trúc ID của Chương trình khách hàng doanh nghiệp.

Cấu trúc Chương trình khách hàng doanh nghiệp

Mã xác nhận công ty được tạo bởi hệ thống và không thể thay đổi được sau khi đã được chỉ định.

Chỉ có Nhân viên phụ trách đặt vé của công ty bạn mới có quyền quản trị để thay đổi mật khẩu của Mã xác nhận công ty. Vui lòng tham khảo phần Nhân viên phụ trách đặt vé trong tài liệu này.

Người đại diện sẽ được yêu cầu nhập ID Nhân viên phụ trách đặt vé của cô ấy/anh ấy trong quá trình đăng ký. Sau khi được hệ thống chấp nhận, ID của Nhân viên phụ trách đặt vé không thể thay đổi được. 

Nhân viên phụ trách đặt vé có thể nhấp vào liên kết Quên ID hoặc Mật khẩu và thực hiện theo hướng dẫn để lấy lại ID hoặc mật khẩu của mình. 

Có, Nhân viên phụ trách đặt vé có thể thay đổi mật khẩu của mình bằng cách sử dụng Chương trình quản lý đặt chỗ. Đơn giản chỉ cần đăng nhập với tư cách là Nhân viên phụ trách đặt vé và chọn liên kết chức năng phù hợp được yêu cầu. 

Nhân viên phụ trách đặt vé có thể thử nhập mật khẩu 3 lần. Nếu anh ấy/cô ấy không nhập đúng mật khẩu 3 lần liên tiếp, tài khoản của anh ấy/cô ấy sẽ bị tạm khóa. 

Mật khẩu đúng sẽ được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký trong thời gian ngắn.