Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Thông tin chung

Chương trình khách hàng doanh nghiệp là hệ thống quản lý đặt vé trực tuyến được tạo riêng cho các công ty. Chương trình cho phép du khách của công ty lên kế hoạch đi lại thuận tiện cho họ và hưởng giá vé cạnh tranh khi đi trên Cathay Pacific và Cathay Dragon. 

Bất kỳ công ty nào có số tiền chi tiêu du lịch nhất định (vui lòng tham khảo trang web Chương trình khách hàng doanh nghiệp để biết các ngưỡng tương ứng) và tối thiểu ba nhân viên thường xuyên bay trên các chuyến bay của Cathay Pacific/Cathay Dragon, sẽ đủ điều kiện để gia nhập. 

Tham gia vào Chương trình khách hàng doanh nghiệp là hoàn toàn miễn phí. 

Là công ty đã đăng ký Chương trình khách hàng doanh nghiệp, bạn sẽ được hưởng: 

  • Tiết kiệm chi phí thông qua giá vé cạnh tranh cho những điểm đến chọn lựa 
  • Tặng cho thành viên Marco Polo Club hạng Xanh chương trình đặc quyền dành cho khách hàng thường xuyên của chúng tôi 
  • Ưu đãi Khách sạn chất lượng từ Đặt chỗ khách sạn tức thời có giới hạn của Cathay Holidays;
  • Thuận tiện cho việc đặt chỗ và quản lý chuyến đi trực tuyến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu 

Trong mỗi tài khoản của Chương trình khách hàng doanh nghiệp, có

  1. Nhân viên phụ trách đặt vé thực hiện công việc quản lý cho công ty này và 
  2. Du khách có đủ điều kiện hưởng giá vé đặc biệt được cung cấp cho tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp này. 

Sẽ có những ID riêng để xác định doanh nghiệp, Nhân viên phụ trách đặt vé và Du khách. 

Dưới đây là giải thích bằng hình ảnh cấu trúc của Chương trình khách hàng doanh nghiệp. 


Cấu trúc Chương trình khách hàng doanh nghiệp

Bốn bước đơn giản: 

Bước 1. ĐĂNG KÝ CÔNG TY - Truy cập trang web Chương trình khách hàng doanh nghiệp địa phương để đăng ký. 

Bước 2. PHÊ DUYỆT TÀI KHOẢN Chương trình khách hàng doanh nghiệp - Sau khi công ty bạn đã gửi mẫu đăng ký trực tuyến, nhân viên phòng kinh doanh của Chương trình khách hàng doanh nghiệp địa phương của chúng tôi sẽ xem xét chi tiết và trả lời trạng thái đơn đăng ký của công ty bạn qua email. 

Bước 3. ĐĂNG KÝ DU KHÁCH - Sau khi mẫu đăng ký của công ty bạn được chấp nhận, công ty bạn sẽ được gửi một tập hợp giá vé được chỉnh riêng và Mã xác nhận công ty/mật khẩu riêng. Với ID/mật khẩu này, nhân viên của bạn có thể bắt đầu đăng ký trên hệ thống và gắn họ vào công ty đã đăng ký. 

Bước 4. ĐẶT CHUYẾN BAY - Nhân viên phụ trách đặt vé hoặc du khách có thể bắt đầu đặt chỗ và hưởng các giá vé đặc biệt qua Chương trình khách hàng doanh nghiệp! 

Dưới đây là giải thích bằng hình ảnh về quy trình đặt chỗ/đăng ký Chương trình khách hàng doanh nghiệp.

Quy trình đặt chỗ/đăng ký Chương trình khách hàng doanh nghiệp