Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Đăng ký công ty & Tài khoản

Một người đại diện có thể đăng ký Chương trình khách hàng doanh nghiệp thay mặt cho công ty nếu anh ấy/cô ấy đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng Chương trình khách hàng doanh nghiệp.

Trong hầu hết các trường hợp, người đại diện đăng ký tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp sẽ là Nhân viên phụ trách đặt vé của công ty. Vui lòng tham khảo phần Nhân viên phụ trách đặt vé trong tài liệu này để biết thêm chi tiết. 

Hợp đồng Chương trình khách hàng doanh nghiệp là một văn bản pháp lý và đơn vị nộp phải đồng ý với các điều khoản trước khi có thể hoàn thành đơn đăng ký. 

Những nội dung sau là bắt buộc: 

  • Thông tin chung về công ty, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, số lượng du khách 
  • Chỉ định ID Nhân viên phụ trách đặt vé (để đăng nhập vào hệ thống và quản lý tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp này 
  • Thông tin du lịch như các điểm đến phổ biến mà du khách của bạn hay bay tới, hạng dịch vụ và chi tiêu hàng năm cho việc đi lại của công ty 

Tất cả các trường bắt buộc phải được điền trước khi mẫu đăng ký có thể được chấp nhận.

Bạn sẽ được thông báo qua email nếu đơn đăng ký cho Chương trình khách hàng doanh nghiệp của bạn thành công. 

Bạn sẽ được thông báo về trạng thái đăng ký qua email trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký. 

Sau khi đơn đăng ký của bạn đã được nhân viên phòng kinh doanh của chúng tôi phê duyệt, công ty bạn sẽ được chỉ định Mã xác nhận công ty/mật khẩu riêng. Bằng cách nhập Mã xác nhận công ty/mật khẩu khi đăng ký với tư cách là du khách của Chương trình khách hàng doanh nghiệp, nhân viên của bạn sẽ có thể tham gia và hưởng giá vé dành riêng cho công ty/tài khoản của Chương trình khách hàng doanh nghiệp này. 

Trong các hình thức liên lạc trong tương lai với nhân viên phòng kinh doanh của chúng tôi, việc trích dẫn Mã xác nhận công ty riêng này sẽ tránh được nhầm lẫn với công ty có tên tương tự. 

Có. Tại thời điểm phê duyệt đăng ký Chương trình khách hàng doanh nghiệp, nhân viên phòng kinh doanh của chúng tôi sẽ chỉ định ngày hết hạn cho mỗi tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp, ngày này sẽ được chỉ ra trong email Báo giá. Độ dài của thời hạn sẽ phù hợp với các thỏa thuận thương mại thông thường theo thực tế địa phương (ví dụ: 6 tháng hoặc 1 năm). 

Có, có ngày hết hạn cho giá vé Chương trình khách hàng doanh nghiệp của bạn. Vui lòng tham khảo các điều kiện giá vé để biết ngày hết hạn. Giá vé có thể thay đổi mà không có thông báo trước; vui lòng đăng nhập vào tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp của bạn để biết giá vé mới nhất. Bạn sẽ có thể hưởng giá vé Chương trình khách hàng doanh nghiệp miễn là tài khoản công ty bạn chưa hết hạn hoặc bị chấm dứt. 

Chúng tôi sẽ xem xét mỗi tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp sắp hết hạn và quyết định xem có gia hạn tài khoản cho thời hạn khác không dựa trên chi tiêu du lịch của công ty bạn với Cathay Pacific và Cathay Dragon trong kỳ hạn hợp đồng cuối cùng. Cả tài khoản sắp được gia hạn và chấm dứt cũng sẽ được thông báo qua email. 

Không. Mỗi công ty chỉ nên đăng ký một tài khoản duy nhất, vì tài khoản bổ sung sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích tăng thêm nào cho công ty tham gia và sẽ làm giảm hiệu suất thực sự của tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng du khách chỉ được phép gắn liền với một công ty/tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp duy nhất. 

Cathay Pacific có quyền chấm dứt tất cả các tài khoản trùng lặp.

Số lượng du khách sẽ được thiết lập theo hồ sơ và nhu cầu đi lại của công ty bạn. Nhân viên phụ trách đặt vé của công ty bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin này thông qua trang web của Chương trình khách hàng doanh nghiệp. Vui lòng tham khảo phần Chức năng của Nhân viên phụ trách đặt vé trong những Câu hỏi thường gặp này. 

 Số lượng người đi lại kết nối với một tài khoản Chương Trình Khách Hàng Doanh Nghiệp có thể được thay đổ, tùy thuộc vào hiệu suất  và nhu cầu của công ty. Vui lòng kiểm tra với nhân viên kinh doanh hỗ trợ Chương Trình Khách Hàng Doanh Nghiệp nước sở tại, thông tin liên lạc nằm trong trang chủ của Chương Trình Khách Hàng Doanh Nghiệp

Tất cả du khách bắt buộc phải là thành viên của Marco Polo Club hoặc Asia Miles . Số thẻ thành viên này sẽ có vai trò là mã định danh du khách Chương trình khách hàng doanh nghiệp của họ. 

Số lượng thành viên Marco Polo miễn phí sẽ được thiết lập theo hồ sơ và nhu cầu đi lại của công ty bạn.