Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên lạc/ Liên hệ với chúng tôi

Nhân viên phòng kinh doanh của chúng tôi sẽ rất vui lòng giải đáp thắc mắc của bạn. Vui lòng liên hệ với nhân viên phòng kinh doanh địa phương của chúng tôi qua liên kết Liên hệ với chúng tôi nằm trong trang web Chương trình khách hàng doanh nghiệp. 

Để xúc tiến dịch vụ của chúng tôi với bạn, vui lòng bao gồm Mã xác nhận công ty của bạn (chỉ dành cho tài khoản đã đăng ký) và thông tin về địa điểm văn phòng trong hình thức liên lạc của bạn. 

Hiệu suất đi lại có thể có sẵn cho công ty trong Chương trình khách hàng doanh nghiệp nếu tài khoản công ty sắp hết hạn trong vòng 1 tháng. Hiện tại chúng tôi không thể cung cấp hiệu suất đi lại ở bất kỳ khoảng thời gian nào khác.  

Thông tin như vậy là bí mật và sẽ không được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký của Nhân viên phụ trách đặt vé công ty.