Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sau khi khách hàng bay đã đăng ký đã đăng nhập bằng số thẻ thành viên của mình, trang tổng quan đặt chỗ cho Chương trình khách hàng doanh nghiệp sẽ hiển thị. Thành viên có thể thực hiện theo quy trình từng bước để chọn điểm đến, mức giá vé, ngày và tiếp tục với đặt chỗ và mua vé của mình. 

Dưới đây là giải thích bằng hình ảnh về quy trình đặt chỗ Chương trình khách hàng doanh nghiệp:

Chương trình khách hàng doanh nghiệp của Singapore

Nhân viên phụ trách đặt vé có thể thực hiện đặt chỗ thay mặt cho khách hàng bay đã đăng ký bằng cách đăng nhập vào Chương trình khách hàng doanh nghiệp với tư cách là "Nhân viên phụ trách đặt vé" và chọn du khách cần được đặt chỗ.  Sau đó Nhân viên phụ trách đặt vé có thể thực hiện theo quy trình từng bước để chọn điểm đến, mức giá vé, ngày và tiếp tục với đặt chỗ và mua vé cho du khách này.

Mỗi tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp được cung cấp giá vé đặc biệt tới các điểm đến được chọn dựa trên nhu cầu riêng của họ. Vui lòng tham khảo Email Báo giá có hiển thị các ưu đãi của chúng tôi vào ngày phê duyệt tài khoản (được gửi tới Nhân viên phụ trách đặt vé của tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp). Nhân viên phụ trách đặt vé có thể đăng nhập vào trang web Chương trình khách hàng doanh nghiệp để biết danh sách cập nhật nhất về các điểm đến/khoang máy bay được chọn cho tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp của họ. Các điểm đến khác không được liệt kê cũng có thể khả dụng để đặt chỗ với giá vé tương tự như những vé được cung cấp cho khách hàng đại chúng không có tài khoản Chương trình khách hàng doanh nghiệp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với nhân viên phòng kinh doanh Chương trình khách hàng doanh nghiệp địa phương tương ứng. 

Không, giá vé Chương trình khách hàng doanh nghiệp chỉ khả dụng để đặt chỗ trực tuyến. Giá vé chung trên thị trường sẽ áp dụng cho các đặt chỗ được thực hiện thông qua Phòng vé địa phương.

Không. Hiện tại hệ thống không hỗ trợ chức năng đặt vào danh sách chờ. Vui lòng liên hệ với Phòng vé địa phương để được hỗ trợ. 

Không. Chỉ có vé điện tử được xuất cho những lần mua vé qua Chương trình khách hàng doanh nghiệp. Du khách có vé điện tử được xuất sẽ có thể làm thủ tục chuyến bay bằng cách xuất trình hộ chiếu cho nhân viên tại quầy của chúng tôi.

Có. Khi thực hiện đặt chỗ, đơn giản hãy chọn chương trình khách hàng thường xuyên bạn muốn cộng thưởng vào. Vui lòng kiểm tra chương trình khách hàng thường xuyên tương ứng của bạn nếu vé của Chương trình khách hàng doanh nghiệp có thể tích lũy số dặm.

Không. Đặt chỗ khách sạn tức thời có giới hạn của Cathay Holidays phải được sử dụng kết hợp với vé được mua thông qua Chương trình khách hàng doanh nghiệp. Nếu vé của Chương trình khách hàng doanh nghiệp bị hủy, đặt chỗ tương ứng của Đặt chỗ khách sạn tức thời có giới hạn của Cathay Holidays cũng sẽ bị hủy.