Jump to main content

คำแนะนำการเดินทาง

แบตเตอรี่ลิเธียม

ปรับปรุงล่าลุด: 24 Dec 2015

แบตเตอรี่ลิเธียมอาจเป็นอันตรายและก่ออัคคีภัยได้ หากการเก็บบรรจุไม่ถูกต้อง การนำแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและระดับของวัตต์-ชั่วโมง (WH) ของแบตเตอรี่ (สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/โพลีเมอร์ที่สามารถชาร์จได้) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (LC) (สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะแบบใช้ครั้งเดียว)

กรุณาใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ท่านต้องการนำขึ้นเครื่องนั้นเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่:

ยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน

โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558, ห้ามนำ/บรรจุ ยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน ลงในกระเป๋าสัมภาระเช็คอินและกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ดูเพิ่มเติม

วัตต์-ชั่วโมง
ระดับ (WH) หรือ
(ขนาดบรรจุของลิเธียม)

ตัวอย่างเช่น

องค์ประกอบ

กระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง

กระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง

≤ 100 Wh
(2 ก.)

(ดูหมายเหตุข้อ 8)

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนลิเธียมขนาดเล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้อง นาฬิกา เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นแบบเดิม เป็นต้น

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ในตัวอุปกรณ์

ใช่

ใช่ (แต่แนะนำให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องบิน) (ดูหมายเหตุ 4)

สำรอง

ใช่
20 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

ไม่ใช่

> 100 ถึง ≤ 160 Wh

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนลิเธียมขนาดกลาง รวมถึงแบตเตอรี่ที่มีการขยายอายุการใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญด้านโสตทัศน์

ในตัวอุปกรณ์

ใช่

ใช่ (แต่แนะนำให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องบิน) (ดูหมายเหตุ 4)

สำรอง

ใช่
2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

ไม่ใช่

> 160 Wh

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนลิเธียมขนาดใหญ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และอาจใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าและไฮบริด อุปกรณ์เคลื่อนที่ สกูตเตอร์ ฯลฯ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ห้ามพกพาในกระเป๋าสัมภาระเด็ดขาด
ต้องมีการแจ้งและนำขึ้นเครื่องในฐานะสินค้า โดยสอดคล้องตาม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตรายของ IATA

สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นตัวกำเนิดพลังงานในเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่อื่นที่คล้ายกัน สำหรับการใช้งานโดยผู้โดยสารที่การเคลื่อนไหวถูกจำกัดโดยความพิการ สุขภาพ/อายุ หรือมีปัญหาในการเคลื่อนไหวชั่วคราว (เช่น ขาหัก) กรุณาติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่ง เพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม:

 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลสำหรับพนักงานของเรา เมื่อมีการร้องขอข้อมูลวัตต์-ชั่วโมง (WH) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (กรัม) สำหรับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในตัวอุปกรณ์และสำรองที่ท่านต้องการนำขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะโดยกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือโหลดขึ้นเครื่องก็ตาม ลิเธียมแบตเตอรี่ที่ไม่มีระบุวัตต์-ชั่วโมง (WH) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (LC) หรือที่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนจะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
  • การแปลงหน่วยวัดแอมป์-ชั่วโมง (Ah) เป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh): คูณ Ah ด้วยโวลต์ (V) (​​1Ah = 1,000 mAh) ข้อมูลทั้งสองนี้แสดงอยู่บนแผ่นข้อมูลของแบตเตอรี่
  • ตัวอย่างเช่น: 2.38Ah x 14.4V = 34 Wh สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
 2. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะต้องจัดอยู่ในประเภทที่ตรงตามข้อกำหนดการทดสอบของสหประชาชาติ (UN) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบและหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติ ส่วนที่ 3 ข้อ 38.3
 3. อุปกรณ์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวหรือแบบปลั๊กอิน เช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ต้องปิดเครื่องไว้เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่เปิดการทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน
 4. อุปกรณ์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม (แบตเตอรี่แต่ละก้อนต้องมีขนาดไม่เกิน 160Wh หรือ 2 ก.) สำหรับการบรรจุไว้ในสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และไม่เกิน 10 ชิ้นต่อกระเป๋าหนึ่งใบ ตัวอย่างเช่น
  • รวมทั้งสิ้น 10 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (เช่น ผู้โดยสารหนึ่งท่านที่เช็คอินกระเป๋าสองใบ)
  • ไม่เกิน 10 ชิ้นต่อกระเป๋าหนึ่งใบ (เช่น ผู้โดยสารสองท่านที่เช็คอินกระเป๋าเพียงใบเดียว)
 5. แบตเตอรี่สำรอง หรือ "แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งาน" หมายถึงแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของท่าน คือ แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง แบตเตอรี่ที่แยกนำขึ้นเครื่องต่างหาก สำหรับการสำรองใช้งานเมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอ่อนกำลัง คือ แบตเตอรี่สำรอง
 6. ขั้วของแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองทั้งหมดที่บรรจุไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องต้องได้รับการปกป้องจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรโดย:
  • บรรจุแบตเตอรี่ไว้ในหีบห่อบรรจุเดิมจากผู้ผลิต หรือ
  • ใช้แผ่นเทปปิดบนขั้วแบตเตอรี่ หรือ
  • บรรจุแบตเตอรี่แต่ละก้อนแยกกันในถุงพลาสติก (หรือถุงป้องกัน)
 7. ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพา/แบตสำรอง (Power bank)(ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว) ซึ่งใช้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง
 8. แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวที่มีขนาดของลิเธียมมากกว่า 2 กรัม (เช่น แบตเตอรี่ขนาด “ซี” และสูงกว่า) เป็นสิ่งต้องห้ามในกระเป๋าสัมภาระและจะต้องถูกแสดงและนำขึ้นเครื่องในฐานะสินค้า โดยสอดคล้องตาม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตรายของ IATA
 9. สำหรับ ระเบียบข้อบังคับ DOT ของสหรัฐฯ ผู้โดยสารที่เดินทางไปและกลับจากสหรัฐอเมริกาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมควรดูรายละเอียดที่http://safetravel.dot.gov/quick_chart.html เพื่อดูรายละเอียด
 10. แบตเตอรี่ลิเธียมที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าสัมภาระใดก็ตามต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตข้างต้น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจปฏิเสธการนำขึ้นเครื่องสำหรับแบตเตอรี่จำนวนมากเกินไปและที่ไม่อนุญาตเมื่อตรวจพบ
 11. พนักงานของเราอาจขอให้ท่านแสดงอุปกรณ์เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมข้างต้น หากท่านให้ข้อมูลเท็จในคำถามข้อนี้นั้นถือเป็นความผิดทางอาญา เมื่อมีการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจะมีการลงโทษปรับเป็นเงินจำนวน 10,000 เหรียญฮ่องกงและ/หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและเราจะแจ้งความต่อตำรวจและหน่วยบริการรักษาความปลอดภัยสนามบิน  โปรดทราบว่ากระเป๋าของท่านอาจถูกค้นก่อนและ/หรือหลังการเช็คอินได้
 12. บุหรี่ไฟฟ้า ไม่อนุญาติให้ใส่ลงในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง และไม่อนุญาตให้ใช้ขณะอยู่บนเครื่อง

ห้ามนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน

คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ