Jump to main content

ต้องการที่นั่งพิเศษใช่หรือไม่?

หากท่านต้องการที่นั่งเพิ่มสำหรับเหตุผลดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านเพื่อสำรองที่นั่งก่อนเวลา ดูที่ลิงก์ด้านล่างสำหรับข้อมูลและข้อบ่งชี้เพิ่มเติมที่จำเป็น

 • สำหรับการดูแลส่วนบุคคลและสาเหตุทางการแพทย์
 • สำหรับทารก เด็ก และผู้เยาว์
  ที่นั่งนิรภัยในรถยนต์ - ที่นั่งที่แยกต่างหากซึ่งต้องซื้อไว้สำหรับทารก/เด็ก เพื่อใช้นั่งโดยสารในรถอย่างปลอดภัย ผู้ปกครอง/ผู้ร่วมเดินทางต้องเป็นผู้จัดหาที่นั่งนิรภัยในรถยนต์

  ที่นั่งสำหรับเด็ก  -
  ที่นั่งแยกต่างหากซึ่งต้องซื้อไว้สำหรับทารก/เด็ก เพื่อใช้เป็นที่นั่งสำหรับเด็ก ค่าธรรมเนียมโดยสารสำหรับเด็กจะถูกคิดเพิ่ม แต่จะไม่มีการคิดเพิ่มในการเช่าที่นั่งสำหรับเด็ก

 

ที่นั่งนิรภัยในรถยนต์
ที่นั่งที่มีระบบยึดเหนี่ยวเด็ก

   การใช้บริการ CARES ในเที่ยวบิน - ต้องซื้อตั๋วที่นั่งโดยสารแยกต่างหากสำหรับทารก/เด็กที่ใช้บริการ
  CARES ผู้ปกครอง/ผู้ร่วมเดินทางเป็นผู้ให้การบริการ CARES ด้วยตนเอง

CARES ในเที่ยวบิน
CARES ในเที่ยวบิน
 • สำหรับเครื่องดนตรี
  สามารถสำรองที่นั่งเสริมไว้สำหรับเครื่องดนตรีหากอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของขนาดและน้ำหนักที่กำหนดไว้