โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สุนัขช่วยเหลือ

สายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon ยินดีต้อนรับสุนัขช่วยเหลือบนเครื่องบินของเรา

สุนัขช่วยเหลือผู้พิการหมายถึงอย่างไร

สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ หมายถึง สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกายเพื่อที่บุคคลนั้นจะพึ่งตนเองได้มากขึ้น ซึ่งได้แก่ สุนัขนำทาง, สุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน,  และสุนัขช่วยเหลือผู้พิการอื่นๆ สุนัขเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบินร่วมกับเจ้าของโดยอยู่ในห้องโดยสารบนเครื่องบิน สำหรับสุนัขอื่นๆ รวมทั้งสุนัขที่สำหรับช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องด้านอารมณ์ จะต้องเดินทางในฐานะสัตว์เลี้ยง

สุนัขช่วยเหลือจะสามารถเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon ได้ต่อเมื่อได้รับ การรับรองจาก  Assistance Dogs International หรือ Assistance Dogs Europe เท่านั้น 

 

สุนัขช่วยเหลือ

คำแนะนำโดยละเอียดในการเดินทางโดยมีสุนัขที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ

ก่อนการเดินทางของท่าน

  1. อันดับแรก ต้องแน่ใจว่าสุนัขที่ฝึกไว้ช่วยเหลือของท่านได้รับการรับรองอย่างเต็มที่และเป็นไปตามข้อบังคับทั้งหมดที่กำหนดไว้โดยเมืองปลายทางที่ท่านต้องการจะเดินทางไป ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

    หากท่านกำลังจะเดินทางไป ฮ่องกง พร้อมสุนัขของท่าน กรุณาสมัครขอ ใบอนุญาตพิเศษจากกระทรวงเกษตร ประมวล และการอนุรักษ์ของฮ่องกง (Agriculture, Fisheries and Conservation Department - AFCD) ก่อนการเดินทางของท่าน นอกจากใบอนุญาตแล้ว ทาง AFCD จะมอบเอกสารอนุมัติสำหรับสุนัขที่ฝึกไว้ช่วยเหลือของท่าน ให้สามารถเดินทางร่วมกับท่านในห้องโดยสาร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อทั่วโลก ของเรา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตลอดกระบวนการ
  2. โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของเราแต่เนิ่นๆ ก่อนการเดินทางเพื่อให้เราทราบว่าท่านต้องการจะนำสุนัขที่ฝึกไว้ช่วยเหลือขึ้นเครื่องไปด้วย เราจะเริ่มเตรียมการที่จำเป็นในเรื่องนี้

 

วันเดินทางของท่าน

  1. โปรดนำเอกสารฉบับจริงทั้งหมดที่อนุญาตให้สุนัขช่วยเหลือของท่านเดินทางไปกับท่านไปยังสนามบิน ท่านจำเป็นจะต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเช็คอินและเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองปลายทางของท่าน
  2. ในระหว่างเที่ยวบินนั้นๆ หากท่านมีสุนัขตัวใหญ่ สุนัขควรหมอบอยู่ที่ปลายเท้าของท่าน ขณะที่สุนัขตัวเล็กสามารถนั่งบนตักของท่านได้ สุนัขควรได้รับการล่ามจูงไว้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพและสุขอนามัยของเที่ยวบินในกรณีที่สุนัขของท่านต้องการจะขับถ่าย