ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

อาหารบนเครื่องบิน

อาการแพ้ถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ

เราทราบว่าผู้โดยสารบางท่านอาจมีอาการแพ้ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในการดำเนินการและข้อจำกัดของผู้จัดหาสินค้า สายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินหรือในห้องรับรองผู้โดยสารของเราจะปลอดจากถั่วลิสง และ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ

ชั้นโดยสารที่ปลอดถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ

สายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถห้ามมิให้ผู้โดยสารท่านอื่นนำผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ ขึ้นเครื่องบิน และไม่สามารถห้ามมิให้ผู้โดยสารเปิดห่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อรับประทานบนเครื่อง นอกจากนี้ เรายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารสำหรับผู้โดยสารท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ และไม่สามารถประกาศเพื่อขอให้ผู้โดยสารท่านอื่นงดรับประทานถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ อาจมีเศษผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ หลงเหลืออยู่ตามทางเดิน บริเวณพื้นที่ส่วนรวม หรือบนที่นั่งจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังเที่ยวบินต่อไป ผู้โดยสารที่มีเอกสาร* ระบุการแพ้ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ สามารถขอขึ้นเครื่องบินก่อน และนำผ้าเช็ดทำความสะอาดส่วนตัวมาด้วยเพื่อเช็ดบริเวณที่นั่งของตน ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของการปฏิบัติงานของเที่ยวบิน

อาหารที่ปลอดถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ

สายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถให้บริการอาหารที่ปราศจากถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ โดยสิ้นเชิงได้ ขออภัยที่สายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถรับประกันว่าจะไม่มีการปนเปื้อนข้ามของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ ภายในเครือข่ายการบริการอาหารบนเครื่องบิน สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการอาหารที่ปราศจากถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ ขอแนะนำให้นำอาหารที่ไม่จำเป็นต้องแช่เย็นหรืออุ่นซ้ำบนเครื่องมาเอง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินหากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบิน

อาหารว่างประเภทถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ

อาหารว่างประเภทถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการบริการอาหารบนเครื่องบินของ Cathay Pacific  อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ สามารถขอรับของว่างแบบค็อกเทลที่ไม่มีถั่วลิสงหรือถั่วชนิดอื่นๆ ที่ให้บริการในชั้นโดยสารของตนบนสายการบิน Cathay Pacific ได้ Cathay Pacific จะพยายามจัดหาของว่างแบบค็อกเทลที่ไม่มีส่วนผสมของถั่วลิสง** หรือถั่วชนิดอื่นๆ ให้แก่ผู้โดยสารทั้งหมดในชั้นโดยสารเดียวกัน (เช่น ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม หรือชั้นประหยัด) โดยที่ผู้โดยสารต้องแสดงคำขอที่มีเอกสารหลักฐาน* แก่สายการบิน Cathay Pacific ล่วงหน้าภายในเวลาไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบิน

โปรดทราบว่าการให้บริการอาหารทดแทนจะมีแต่เฉพาะของว่างแบบค็อกเทลเท่านั้น บริการอาหารที่เสิร์ฟให้แก่ผู้โดยสารอื่นๆ ในชั้นโดยสารเดียวกันอาจยังคงมีผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ ถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ ยังมีให้บริการในตะกร้าอาหารว่างของเรา และผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสารสามารถหยิบของว่างเหล่านี้ติดตัวไปด้วยในระหว่างเที่ยวบิน โปรดทราบว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เครื่องบินขัดข้องเนื่องจากสภาพอากาศหรือปัญหาเครื่องยนต์ ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนเครื่องบินหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการบินของท่านอย่างกะทันหัน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าจะมีของว่างอื่นทดแทนให้ได้

*หากท่านรู้สึกว่าท่านต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ ในระหว่างการเดินทางของท่าน เราขอแนะนำว่า อันดับแรก ท่านควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านว่าท่านสามารถเดินทางในสภาพแวดล้อมที่อธิบายไว้ข้างต้นได้หรือไม่ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่าน ผู้โดยสารควรติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของ Cathay Pacific ล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารส่งเอกสารรับรองของแพทย์ ดังนี้ แบบฟอร์มที่ระบุอาการแพ้ถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ เพื่อให้มีการประเมินความเหมาะสมของท่านในการเดินทาง และคำขออาหารว่างแบบค็อกเทลที่ปราศจากถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ (ซึ่งจะให้บริการในชั้นโดยสารของท่านบนเที่ยวบินที่ท่านเดินทางโดยเฉพาะ) เอกสารรับรองของแพทย์ควรมีอายุไม่เกิน 1 เดือนในวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

**อาหารว่างอื่นที่ไม่มีถั่วลิสงอาจยังคงมีส่วนผสมของถั่วเปลือกแข็งหรือเมล็ดถั่ว ซึ่งเป็นสารที่มักก่อให้เกิดอาการแพ้ได้

ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ แต่ไม่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลหรือการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารรับรองจากแพทย์ ที่ระบุอาการแพ้ถั่วลิสงและถั่วชนิดอื่นๆ ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของท่าน

ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้ถั่วลิสงและ/หรือถั่วชนิดอื่นๆ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับถั่วให้น้อยที่สุดและดำเนินการป้องกันทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดสัมผัสกับถั่วอีก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

  • สวมสร้อยข้อมือแจ้งเตือนทางการแพทย์
  • การพกพายาบำบัดแอนาฟิแล็กซิสที่เหมาะสมตามใบสั่งจากแพทย์ของผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารสามารถให้ยาด้วยตัวเองได้ รวมถึงฮอร์โมนอะดรีนาลีนแบบพร้อมใช้งาน (Epi-pens) หรือยาอื่นๆ ผู้ร่วมเดินทาง ผู้ดูแล หรือสมาชิกในครอบครัว ควรทราบถึงวิธีการดูแลและการให้ยา หากไม่มีผู้ดูแล ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้ควรสามารถดูแลตนเองได้ตามที่แพทย์แนะนำ เนื่องจากการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย หากผู้โดยสารได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้พกพาหลอดฉีดยาหรือยาไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารควรขอจดหมายรับรองจากแพทย์ประจำตัวของตนเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ยาทั้งหมดมีการติดป้ายฉลากไว้อย่างถูกต้องพร้อมระบุชื่อผู้โดยสารและชื่อยาอย่างชัดเจน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลของ IATA สำหรับผู้โดยสารที่เป็นภูมิแพ้