ไปอย่างไร

The Pier ชั้นธุรกิจเป็นห้องรับรองผู้โดยสารระดับพรีเมียมเพื่อต้อนรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ และสมาชิก Marco Polo Club รวมถึงสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข

The Pier ชั้นธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารผู้โดยสาร 1 ใกล้ประตูขึ้นเครื่องที่ 65