ไปอย่างไร

The Pier เป็นห้องรับรองผู้โดยสารที่เลิศหรูสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง รวมทั้งสมาชิก Marco Polo Club และสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข

The Pier ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคารผู้โดยสาร 1 ใกล้ประตูขึ้นเครื่องที่ 63