ไปอย่างไร

The Bridge เป็นห้องรับรองผู้โดยสารระดับพรีเมี่ยมสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ และสมาชิก Marco Polo Club รวมถึงสมาชิก oneworld ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข

The Bridge ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของอาคารท่าเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตก ใกล้ประตูขึ้นเครื่องที่ 35 และรถไฟขนส่งของอาคารผู้โดยสาร