ผ่อนคลายและคืนความมีชีวิตชีวา

ไม่ว่าท่านจะกำลังรอรับผู้โดยสารหรือต้องการติดตามข่าวสาร เชิญนั่งพักที่บริเวณพื้นที่นั่งรอแสนสะดวกของเรา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนั่งพักผ่อนก่อนการเดินทางหรือภายหลังจากการเดินทาง