ไปอย่างไร

The Arrival เป็นห้องรับรองผู้โดยสารระดับพรีเมี่ยมที่ต้อนรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ และสมาชิก Marco Polo Club รวมถึงสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld

The Arrival ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 เลยห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า บริเวณทางเดินกลางที่เชื่อมต่ออาคารผู้โดยสาร 1 และ 2