ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เครื่องดนตรี

เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางโดยนำเครื่องดนตรีไปด้วย ขอแนะนำให้ท่านจัดเก็บเครื่องดนตรีไว้ในกล่องแข็งที่แข็งแรงและสามารถป้องกันได้โดยไม่มีมุมแหลมคม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ท่านอาจต้องตรวจสอบว่าสามารถเก็บเครื่องดนตรีนั้นในช่องเก็บของได้หรือไม่ หรืออาจต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรีของท่าน เครื่องดนตรีที่บรรจุในกล่องอ่อนบางจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินและเราจะไม่มีกล่องแข็งให้บริการ

การพกพาเครื่องดนตรีของท่านไปด้วยโดยเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระของท่าน

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถนำเครื่องดนตรีขนาดเล็ก (เช่น ฟลุตหรือไวโอลิน) ขึ้นเครื่องบินได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระของท่านที่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้บรรจุเครื่องดนตรีไว้ในกล่องแข็งและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในช่องเก็บของเหนือศีรษะของท่าน หากไม่มีช่องเก็บของ เครื่องดนตรีนี้จะต้องได้รับการเช็คอิน

เครื่องดนตรีต้องมีขนาดโดยรวมกล่องบรรจุแล้วไม่เกิน 93 x 39 x 24 ซม. หรือ 36 x 15 x 9 นิ้ว (สูง x กว้าง x ลึก)

น้ำหนักโดยรวมกล่องบรรจุแล้วต้องไม่เกิน 7 กก. (15 ปอนด์)

สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ เช่น กีตาร์หรือเชลโล ซึ่งเกินจากน้ำหนักสูงสุดที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเกินจากสัมภาระที่อนุญาต ต้อง ผ่านการเช็คอินเพื่อโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง โปรดทราบว่าข้อจำกัดในเรื่องน้ำหนักและขนาดสำหรับสัมภาระเช็คอินจะมีผลใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกล่องแข็งที่บรรจุเครื่องดนตรีด้วย

ดูน้ำหนักสัมภาระที่เช็คอินที่อนุญาต

เครื่องดนตรี
การจัดเก็บเครื่องดนตรีของท่านในห้องโดยสาร

การจัดเก็บเครื่องดนตรีของท่านในห้องโดยสาร

การเดินทางชั้นประหยัด

ท่านสามารถจัดเก็บเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ (เช่น กีตาร์หรือเชลโล) ไว้บนที่นั่งที่ซื้อไว้หากท่านไม่ต้องการจะเช็คอินเครื่องดนตรีนี้เพื่อโหลดไว้ใต้ท้องเครื่อง ท่านต้องจัดเก็บเครื่องดนตรีของท่านไว้ในกล่องแข็ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะใส่กล่องเครื่องดนตรีนี้ลงในถุงผ้าใบและมัดติดไว้กับที่นั่งบนเครื่องบินในลักษณะตั้งตรง

เนื่องจากความผันผวนของอุณหภูมิ อาจทำให้มีการขยายตัวและหดตัวของคอของเครื่องดนตรีชนิดเครื่องสายได้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารผ่อนสายก่อนเดินทางเพื่อป้องกันมิให้สายเกิดการตึงตัวหรือเสียหายได้

ต้องมีขนาดโดยรวมกล่องบรรจุแล้วไม่เกิน 136 x 48 x 44 ซม. หรือ 54 x 19 x 17 นิ้ว (ความสูงในตำแหน่งตั้งตรง x ความกว้าง x ความลึก) ^

น้ำหนักโดยรวมกล่องบรรจุแล้วต้องไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) +

^ ถ้ากล่องแข็งที่บรรจุเครื่องดนตรีมีความหนาตั้งแต่ 31 ซม. (12 นิ้ว) ถึง 44 ซม. (17 นิ้ว) เครื่องดนตรีนี้ต้องถูกมัดไว้ในลักษณะพลิกด้านบนลงล่างเนื่องจากพื้นที่ที่มีจำกัด

+ถ้าท่านเดินทางมาโดยสายการบินอื่น แล้วมีเที่ยวบินต่อกับ Cathay Pacific และ Cathay Dragon กรุณาตรวจดูข้อจำกัดด้านสัมภาระของท่าน ซึ่งอาจแตกต่างจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon หากท่านไม่แน่ใจ กรุณาอ้างอิงตามข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักที่ต่ำกว่า โปรดทราบว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตนี้รวมน้ำหนักของกล่องแข็งที่ใช้บรรจุด้วย

การเดินทางโดยเที่ยวบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

ที่นั่งในเที่ยวบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจอาจสามารถรองรับเครื่องดนตรีในลักษณะวางตั้งได้ หรือถ้าเครื่องดนตรีนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดปกติทั่วไปคือ 136 x 48 x 44 ซม. (54 x 19 x 17 นิ้ว) กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศเพื่อขอทราบรายละเอียด

วิธีการซื้อที่นั่งพิเศษของท่าน

หากท่านต้องการจะซื้อที่นั่งพิเศษสำหรับวางเครื่องดนตรีของท่าน โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านเพื่อทำการสำรองที่นั่งดังกล่าว กรุณาอย่าจองที่นั่งนี้ทางออนไลน์ เพราะในขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดในการซื้อที่นั่งพิเศษสำหรับใช้วางเครื่องดนตรี

ท่านต้องทำการจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันทำการก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมการดำเนินการที่จำเป็น  เช่น การใช้อุปกรณ์ติดตั้ง

แม้ว่าเราไม่ต้องการที่จะปฏิเสธความต้องการของผู้โดยสาร แต่เราไม่สามารถรับสิ่งของประเภทนี้ขึ้นเครื่องบินได้เว้นแต่มีการอนุญาตไว้ล่วงหน้า

ค้นหารายละเอียดการติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศ