โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งมีสิทธินำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้  1 ชิ้นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  และ ของชิ้นเล็กเพิ่มเติมอีก 1 ชิ้น

ขนาดกระเป๋าสูงสุด

cabin_bag_baggage_dimension_info

กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่มีที่นั่งที่ยืนยันแล้วสามารถนำกระเป๋า 1 ใบขึ้นเครื่องได้โดยกระเป๋านั้นต้องสามารถใส่ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้ หรือมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. (22 นิ้ว x 14 นิ้ว x 9 นิ้ว)

ขนาดดังกล่าวรวมถึงล้อ ที่จับ และกระเป๋าข้าง

น้ำหนักและจำนวนสูงสุด

มีข้อยกเว้นสำหรับเที่ยวบินไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช

ขนาดของสิ่งของชิ้นเล็ก

small_item_baggage_info

ของชิ้นเล็ก

นอกเหนือจากสัมภาระถือขึ้นเครื่องแล้ว ผู้โดยสารที่มีที่นั่งที่ยืนยันแล้วยังสามารถนำสิ่งของชิ้นเล็กอีก 1 ชิ้น ติดตัวขึ้นเครื่องได้หากสามารถวางไว้ใต้ที่นั่งที่ด้านหน้าได้ หรือ มีขนาดไม่เกิน 15 ซม. x 30 ซม. x 40 ซม. (6 นิ้ว x 12 นิ้ว x 16 นิ้ว)  สิ่งของดังกล่าว ได้แก่

 • กระเป๋าใบเล็ก
 • กระเป๋าแล็ปท็อป
 • กระเป๋าสะพายหลังใบเล็ก
 • กระเป๋ากล้อง
 • กระเป๋าเอกสาร

ขนาดดังกล่าวรวมถึงล้อ ที่จับ และกระเป๋าข้าง

เป็นสมาชิกโปรแกรมการสะสมไมล์?
แสดงจำนวนสัมภาระที่อนุญาตสำหรับ:
 
ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง
น้ำหนัก/จำนวนสัมภาระมาตรฐาน 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
ระดับสมาชิก Marco Polo Club
กรีน 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
7 กก./15 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
ซิลเวอร์ 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
โกลด์ 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
10 กก./22 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
ไดมอนด์ 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
15 กก./33 ปอนด์
 • ชั้นประหยัด
 • 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
  7 กก./15 ปอนด์
 • ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
 • 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
  7 กก./15 ปอนด์
 • ชั้นธุรกิจ
 • 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
  10 กก./22 ปอนด์
 • ชั้นหนึ่ง
 • 1 ชิ้น + สิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
  15 กก./33 ปอนด์

สิ่งของต่างๆ ทั้งหมดของท่านรวมถึงสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีต้องมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นไม่เกินน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับชั้นที่นั่งโดยสารของท่านดังแสดงไว้ข้างต้น

สัมภาระที่อนุญาตสำหรับทารก
 • เบาะนั่งนิรภัยในรถสำหรับเด็กที่ได้รับอนุญาต
 • กระเป๋าใบเล็กใส่อาหารและผ้าอ้อม (สำหรับใช้ในเที่ยวบิน)
 • รถเข็นเด็กแบบมีร่มพับได้หรือรถเข็นเด็กแบบพับได้ประเภทใดก็ได้ ซึ่งเมื่อพับแล้วมีขนาดและน้ำหนักไม่เกินกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องมาตรฐาน (หากช่องเก็บของบนเครื่องบินมีที่ว่าง)

รถเข็นสำหรับเด็กต้องโหลดขึ้นเครื่อง
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางร่วมกับทารก
สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี
สินค้าใดก็ตามที่ท่านซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีจะรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระรวมของท่าน เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดว่าด้วยสัมภาระของสายการบินอื่น

รายการตรวจสอบก่อนการเดินทาง

โปรดศึกษาข้อมูลต่อไปนี้:

จัดเก็บของมีคมไว้ในสัมภาระที่เช็คอิน

หากท่านพกกรรไกรตัดเล็บ มีดตัดซองจดหมาย หรือของมีคมและของปลายแหลมอื่นๆ ติดตัวมาด้วย ท่านจะไม่สามารถนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ โปรดอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ของมีคมและสิ่งของต้องห้าม

จำกัดจำนวนแบตเตอรี่ลิเธียมที่ท่านนำไปด้วยได้

โปรดตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ลิเธียมที่ท่านพกพาไปด้วย ได้รับการจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสมและมีจำนวนตามที่ได้รับอนุญาต อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบตเตอรี่ลิเธียม

โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตของท่าน

เราขอแจ้งให้ท่านผู้โดยสารทราบว่า ลูกเรือของเราไม่สามารถยกหรือถือกระเป๋าสัมภาระให้ท่านได้ โปรดแจ้งพนักงานของเรา หากท่านต้องการความช่วยเหลือความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสาร โปรดโหลด กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักมากหรือมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะยกขึ้นเก็บในช่องเก็บเหนือศีรษะ ไว้ใต้เครื่อง

หากท่านต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว*หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ**ที่ต่างๆ เพื่อการเคลื่อนที่ โปรดตรวจสอบว่าเส้นทางของเที่ยวบินของท่านอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์ใดไปด้วยได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ไม้เท้า อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าพยุง และเก้าอี้รถเข็น (วีลแชร์)และอุปกรณ์ โปรดทราบว่าหากเป็นเก้าอี้รถเข็นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการจัดเก็บ

สำหรับเที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกา จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ท่านสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับเที่ยวบินไปเมืองปลายทางอื่นๆ ท่านสามารถนำอุปกรณ์ช่วยเหลือไปได้หนึ่งชิ้น และอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวไปได้สองชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสาร ของเรา

* อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ เช่น ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าพยุงและเก้าอี้รถเข็น

** อุปกรณ์ช่วยเหลือหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถรับมือกับความผิดปกติทางร่ายกาย เช่น อุปกรณ์ช่วยฟัง อุปกรณ์ช่วยการมองเห็น อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่หรือการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการรักษา

จะใช้วิธีการคำนวณแบบใหม่สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินของเที่ยวบินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินอื่น (หมายถึงสายการบินที่ไม่ใช่ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon) นี่เป็นข้อตกลงตามนโยบายใหม่ว่าด้วยสัมภาระจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา

บัตรโดยสารของท่านจะกำหนดโดยสิ่งที่เรียกว่า "สายการบินหลัก" ซึ่งจะระบุน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา