ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

สนามบินนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

Check-in Counters at Row D
D10: Business Class
D9 - D8: Business Class and Marco Polo/oneworld members
D7 - D5: Economy Class
D4: Self Check-in Bag Drop

Opening hours
2 hours prior to scheduled departure time 

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time)

เที่ยวบินเชื่อมต่อ

International to International flight
Minimum Connection Time: 60 minutes

International to Domestic flight
Minimum Connection Time: 90 minutes
Clear immigration and customs.

ห้องรับรอง ห้องรับรอง Apricot
ข้อมูลศุลกากร

For passengers aged 15 and over:

Tobacco Products: 400 cigarettes or 100 cigars or 500g pipe tobacco

Alcoholic Beverages: 3 litres of spirits under 22% alcohol and 2 litres of spirits over 22% alcohol