โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สนามบินนานาชาตินินอย อาควิโน่

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

Cathay Pacific: Aisle A, Terminal 3

Opening hours
CX904/CX912 – 0330
CX906/CX900 – 0730
CX918/CX902 – 1400

ห้องรับรอง ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบิน Cathay Pacific
ข้อมูลศุลกากร

Tobacco Products: 200 cigarettes (400 for residents) or 50 cigars or 250g tobacco
Alcoholic Beverages: 2 bottles of wine and 2 bottles of liquor