โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สนามบินนานาชาติกวางโจว ไบหยุน

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

Aisle G, counters G11-17

(check in counters close punctually 40 minutes before take-off)

เที่ยวบินเชื่อมต่อ

Minimum Connection time:

Between international flights (including those to and from Hong Kong, Taiwan & Macau) and domestic flights : 120 minutes

Between international flights (including those to and from Hong Kong, Taiwan & Macau): 120 minutes

Please note that passenger traveling between international and domestic flights must clear customs and immigration formalities in Guangzhou.

ห้องรับรอง ห้องรับรอง Sky Pearl Club
ข้อมูลศุลกากร

A passenger aged 18 or above can bring in duty free of: 

Tobacco Products:
Hong Kong / Macau or China residents - 200 cigarettes or equivalent
Overseas Chinese or foreign visitors - 400 cigarettes or equivalent 

Alcoholic Beverages: 1 bottle