โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สนามบินฟุกุโอกะ

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

International Terminal Building, islands G3-9

Opening hours

  • CX511: 2 hours and 15 minutes before scheduled departure time
  • KA381: 2 hours and 30 minutes before scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time. Showing up past closing time may result in denial of boarding.)

เที่ยวบินเชื่อมต่อ

International:
Please contact our staff.
Domestic:
Clear customs, immigration and quarantine. Our check-in counters are located on 3rd Floor.

ห้องรับรอง ห้องรับรอง Fukuoka
ข้อมูลศุลกากร

Tobacco Products: 400 cigarettes or 100 cigars or 500g tobacco or 500g of a combination thereof for visitors. Half that for residents.

Alcoholic Beverages: 3 bottles of wine or spirits (0.75L each)

Others: 2ozs perfume. Goods up to the value of JPY200,000.