โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สนามบินนานาชาติดูไบ

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

อาคารผู้โดยสาร 1

เวลาเปิดทำการ 
3.5 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนด 

(เคาน์เตอร์เช็คอินปิดทำการตรงเวลาคือ 60 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนด)

ห้องรับรอง ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Lufthansa
ห้องรับรองผู้โดยสาร Senator ของสายการบิน Lufthansa
ข้อมูลศุลกากร

ผลิตภัณฑ์จากยาสูบ: บุหรี่ 400 มวน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์:: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 ลิตร (เบียร์ 12 กระป๋องเทียบเท่ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งลิตร)