โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

จุดเช็คอินอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

(เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดทำการทันทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง 45 นาที)

เที่ยวบินเชื่อมต่อ

จากระหว่างประเทศไประหว่างประเทศ: 
การต่อเครื่องบินต้องใช้เวลาอย่างน้อย 120 นาที 
ด่านพิธีการศุลกากรและไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ

จากระหว่างประเทศไปที่ภายในประเทศ 
การต่อเครื่องบินต้องใช้เวลาอย่างน้อย 120 นาที 
ด่านพิธีการศุลกากรและไปยังอาคารผู้โดยสารในประเทศ

ห้องรับรอง ห้องรับรอง CKG AA
ข้อมูลศุลกากร

ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับโควต้าสินค้าปลอดภาษีดังต่อไปนี้:

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ: ผู้พำนักอาศัยในฮ่องกง/มาเก๊า/จีน: บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ 200 มวน
ชาวจีนในต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ: บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ 400 มวน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ขวด ไม่อนุญาตให้พกพาเครื่องดื่มแอลกฮอล์ขึ้นเครื่องในลักษณะเดียวกับกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ยกเว้นเมื่อซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษีในเขตพื้นที่หวงห้ามของสนามบิน

โปรดทราบว่าผู้โดยสารขาออกและขาเข้าจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีศุลกากรใหม่ (Customs and Declaration Form)