โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สนามบินนานาชาติชิคาโกโอแฮร์

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

อาคารผู้โดยสาร 5, ชั้นขาออก, เคาน์เตอร์ 25-28 

เวลาเปิดทำการ::
3.5 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง

(เคาน์เตอร์เช็คอินปิดทำการทันทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง 40 นาที)

ห้องรับรอง ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของ BA
BA Terraces ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ BA
ข้อมูลศุลกากร

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ: บุหรี่ 200 มวน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์: ไวน์หรือสุรา 1 ลิตร 

อื่นๆ: สินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (400 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับพลเมืองของประเทศ)