โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

คิดค่าใช้จ่ายเท่าไร

เราจะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างดีเสมือนว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเอง ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของพวกเขาคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา
หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือ โปรดไปที่ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ

ถ้าสัตว์เลี้ยงของท่านได้รับการขนส่งในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่อง จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการขนส่งโดยไม่อยู่ภายใต้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของท่าน โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย

เนื่องจากบางประเทศอาจไม่อนุญาตให้ท่านขนส่งสัตว์เลี้ยงในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ดังนั้น กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านเพื่อยืนยันว่าท่านสามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงในลักษณะนี้ได้

การคำนวณค่าใช้จ่าย

หากต้องการคำนวณค่าใช้จ่าย โปรดเลือก เส้นทางบินของ Cathay Pacific:

หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินไปและกลับจากนิวซีแลนด์ สัตว์เลี้ยงของท่านจะต้องเดินทางในลักษณะสินค้าที่ขนส่ง กรุณาติดต่อแผนกขนส่งสินค้าในประเทศของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือ

เส้นทางเที่ยวบินที่คิดค่าธรรมเนียมตามน้ำหนัก - สำหรับทุกที่ยกเว้นอเมริกา (โซน 5)

เมื่อท่านได้ระบุโซนของเที่ยวบินของท่านแล้ว โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่าน ซึ่งจะคิดตามน้ำหนักรวมทั้งสิ้นของสัตว์เลี้ยงและกรงสัตว์เลี้ยง

จาก ไปยังโซน 1 ไปยังโซน 2 ไปยังโซน 3 ไปยังโซน 4
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง USD 13 ต่อ กก. USD 20 ต่อ กก. USD 25 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
โซน 1 USD 15 ต่อ กก. USD 20 ต่อ กก. USD 30 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
โซน 2 USD 20 ต่อ กก. USD 35 ต่อ กก. USD 40 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
โซน 3 USD 30 ต่อ กก. USD 40 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก.
โซน 4 USD 45 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก.

เส้นทางเที่ยวบินที่คิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนชิ้น – สำหรับอเมริกา (โซน 5)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่ร่วมเดินทางจะคำนวณจากน้ำหนักและขนาดของสัตว์เลี้ยงและกรงรวมกัน

ตารางด้านล่างให้รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยงและกรงที่มีน้ำหนักรวมกัน ไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) และมีขนาดไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)

จาก ไปยังฮ่องกง ไปยังโซน 1* ไปยังโซน 2 ไปยังโซน 3 ไปยังโซน 4 ไปยังโซน 5
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 400 ต่อชิ้น
โซน 1 * ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 400 ต่อชิ้น
โซน 2 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 440 ต่อชิ้น
โซน 3 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 480 ต่อชิ้น
โซน 4 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 500 ต่อชิ้น
โซน 5 USD 400 ต่อชิ้น ดูหมายเหตุ 1 USD 300 ต่อชิ้น

หมายเหตุ 1: มีการเปลี่ยนเครื่องบินสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เดินทางไปยังหรือเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงโดยมาจากโซนพื้นที่เหล่านี้ สัตว์เลี้ยงต้องเดินทางโดยบริการขนส่งสินค้า โปรดติดต่อ แผนกพัสดุในประเทศ ของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากน้ำหนัก/ขนาดของสัตว์เลี้ยงและกรงรวมกันนั้นหนักกว่า 23 กก. (50 ปอนด์) หรือใหญ่กว่า 158 ซม. (62 นิ้ว) ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ขนาดและน้ำหนักรวมของสัตว์เลี้ยงและกรง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
น้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดแต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) แต่มีขนาดเล็กกว่า 158 ซม. (62 นิ้ว) USD 150 ต่อชิ้น
ขนาดที่เกินกว่าที่กำหนดแต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) แต่มีน้ำหนักน้อยกว่า 23 กก. (50 ปอนด์) USD 150 ต่อชิ้น
ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) และ 203 ซม. (80 นิ้ว) USD 300 ต่อชิ้น

ถ้าสัตว์เลี้ยงและกรงมีน้ำหนักรวมกันเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) และ/หรือมีขนาดรวมกันทั้งสิ้นเกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสี่เท่าของค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม (ต่อชิ้น)

โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน

ข้อมูลเกี่ยวกับโซนพื้นที่

โซน 1 - ภูมิภาคเอเชียและเส้นทางที่ระบุ
จีนแผ่นดินใหญ่ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ไต้หวันของจีน

เอเชียกลาง/ตะวันออก: ญี่ปุ่น คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย (ในเอเชีย) เกาหลีใต้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

เส้นทางที่เลือก: ภายในออสเตรเลีย, ภายในมาเลเซีย, ระหว่างไต้หวันของจีนกับญี่ปุ่น/เกาหลีใต้, ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับบาห์เรน
โซน 2 - เอเชียใต้
บังกลาเทศ อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล ศรีลังกา
โซน 3 - ตะวันออกกลาง
บาห์เรน อิสราเอล กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โซน 4 - ยุโรป แอฟริกา และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
ยุโรป: ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร

แอฟริกา: แอฟริกาใต้

แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้: ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์
โซน 5 - อเมริกา
แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา