โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ก่อนการเดินทาง

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านต้องทราบก่อนการเดินทางร่วมกับสัตว์เลี้ยง - ตั้งแต่คำแนะนำเกี่ยวกับกรง ไปจนถึงสิ่งที่จะควรนำติดไปด้วยเพื่อความสบายและคุ้นเคยของสัตว์เลี้ยง

เนื่องจากกำหนดการเที่ยวบินของเราลดจำนวนลง เราจึงไม่สามารถยอมรับการจองใหม่สําหรับสัตว์เลี้ยงที่เดินทางในลักษณะสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบินได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2022 ไปจนกว่าจะมีการประกาศแจ้งเพิ่มเติม

เราขออภัยในความไม่สะดวก หรือท่านอาจขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่านไปกับแผนกขนส่งสินค้าของ Cathay Pacific

กรุณาติดต่อแผนกขนส่งสินค้าของ Cathay Pacific ในประเทศของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือ

โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เพื่อยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงของท่านสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ขนาดและน้ำหนักโดยรวมของสัตว์เลี้ยงและกรง

 • ขนาด วัสดุ และสิ่งที่ใช้ผลิตกรง

 • ใบรับรองสุขภาพและการฉีดวัคซีนที่ยังไม่หมดอายุ, ใบอนุญาตเข้าประเทศและเอกสารอื่นที่กำหนดไว้โดยประเทศที่จะเดินทางไปหรือที่แวะเปลี่ยนเครื่อง (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ได้ที่ส่วน ข้อมูลศุลกากร สกุลเงิน& สนามบินในเว็บไซต์ IATA Travel Centre

ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและดื่มน้ำแล้ว หากเวลาเดินทางทั้งหมดเกิน 12 ชั่วโมง คุณจะต้องมีน้ำให้แก่สัตว์เลี้ยงของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะใส่น้ำไม่ได้บรรจุน้ำมากจนเกินไป

กรงสัตว์เลี้ยงของท่าน

เราต้องการให้สัตว์เลี้ยงของท่านรู้สึกผ่อนคลาย ดังนั้น โปรดใช้กรงที่สัตว์เลี้ยงของท่านคุ้นเคยสำหรับการเดินทางของสัตว์เลี้ยง

 • กรงสัตว์เลี้ยงของท่านต้องสะอาด สามารถล็อกได้ มีกลไกป้องกันประตูกรงเปิด และป้องกันการรั่วซึม รวมทั้งมีรูระบายอากาศอย่างเพียงพอ
 • สัตว์เลี้ยงของท่านต้องสามารถยืนขึ้น หมุนไปรอบ ๆ และนอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ถ้ากรงสัตว์เลี้ยงของท่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เราอาจไม่สามารถอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงของท่านขึ้นเครื่องบินได้ ตรวจสอบว่ากรงสัตว์เลี้ยงของท่านตรงตามข้อกําหนดหรือไม่

สําหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง กรุณาไปที่ Pet Corner ของ IATA Traveler

โปรดทราบว่าต้องจัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารและน้ำไว้ให้

คําแนะนําเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด:

 • ภาชนะบรรจุอาหารทั้งหมดต้องได้รับการยึดติดไว้ภายในหรือติดกับกรงสําหรับการเดินทาง

คําแนะนําเกี่ยวกับภาชนะบรรจุน้ำสําหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด:

 • สัตว์เลี้ยงทั้งหมดต้องมีภาชนะบรรจุน้ำที่ไม่หกรั่ว โดยจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอ โดยติดอยู่ภายในกรงสําหรับการเดินทาง พร้อมช่องด้านนอกเพื่อเติมน้ำได้
 • ภาชนะบรรจุน้ำต้องเปิดไว้ด้านบนและติดอยู่กับด้านล่างของกรงสัตว์สำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสามารถเข้าไปกินน้ำได้สะดวก
 • ไม่อนุญาตให้ติดตั้งขวดน้ำโดยไม่มีภาชนะบรรจุน้ำอยู่ภายในกรงสัตว์สำหรับการเดินทาง

 

คำแนะนำเกี่ยวกับกรงสุนัข

 • เราอนุญาตให้ใช้กรงสุนัขที่ทำจากไฟเบอร์กลาสแข็ง พลาสติกแข็ง หรือโลหะพร้อมมีตาข่ายโลหะเชื่อมที่แข็งแรง

 • แต่ไม่อนุญาตสำหรับกรงสุนัขที่ทำจากไม้

 • กรงที่ทำจากตาข่ายลวดเชื่อมหรือลวดตาข่ายทั้งหมดนั้นไม่เหมาะสำหรับการขนส่งทางอากาศ

 • กรงสัตว์เลี้ยงจะต้องสะดวกสำหรับพนักงานในการยกและเคลื่อนย้ายและต้องสามารถป้องกันไม่ให้พนักงานผู้ดำเนินการถูกสัตว์ตะปบหรือกัดได้

 

คำแนะนำเกี่ยวกับกรงแมว

 • เราอนุญาตให้ใช้กรงแมวที่ทำจากไม้ ไฟเบอร์กลาสแข็ง พลาสติกแข็ง หรือโลหะพร้อมกับมีตาข่ายโลหะเชื่อมที่แข็งแรง

 • กรงที่ทำจากตาข่ายลวดเชื่อมหรือลวดตาข่ายทั้งหมดนั้นไม่เหมาะสำหรับการขนส่งทางอากาศ

 • กรงสัตว์เลี้ยงจะต้องสะดวกสำหรับพนักงานในการยกและเคลื่อนย้ายและต้องสามารถป้องกันไม่ให้พนักงานผู้ดำเนินการถูกสัตว์ตะปบหรือกัดได้

 

โปรดทราบว่า เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงและกรงสัตว์ที่มีน้ำหนักรวมกันมากกว่า 32 กก. (70 ปอนด์) หรือมีขนาดของแต่ละด้านรวมกันเกินกว่า 203 ซม. (80 นิ้ว) ขึ้นเครื่องบิน เว้นแต่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

* Cathay Pacific Airways Limited จะใช้ดุลยพินิจของตนในการพิจารณาว่าจะรับสัตว์เลี้ยงของท่านขึ้นเครื่องหรือไม่ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ในเขตอำนาจศาลของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศที่แวะพัก (ถ้ามี)