ชีวิตของนักบิน

นักบินที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกของเรา

ติดตามชีวิตของหนึ่งในนักบินของเราและสำรวจดูว่าทุก ๆ เที่ยวบินของท่านปลอดภัยเพียงใดเมื่อบินไปกับเรา