ชีวิตของวิศวกรอากาศยาน

วิศวกรที่ทุ่มเทของเรา

เมื่อเป็นเรื่องของเที่ยวบินของท่าน เราไม่เคยมองข้ามรายละเอียดใด ๆ เรียนรู้ว่ารายละเอียดมีความสำคัญมากเพียงใดสำหรับวิศวกรอากาศยานที่เชี่ยวชาญของเรา