ชีวิตของลูกเรือ

ลูกเรือที่มีทักษะสูงของเรา

พวกเขาไม่เพียงให้บริการ แต่ได้รับการฝึกอบรมมาให้ช่วยปกป้องชีวิตของผู้โดยสาร เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเที่ยวบินและความปลอดภัยกับหนึ่งในลูกเรือของเรา