ขอแนะนำ

เริ่มต้นอย่างสดชื่นก่อนออกเดินทาง

ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเริ่มต้นการเดินทางของท่านที่ห้องรับรองผู้โดยสารของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องรับรองผู้โดยสารหลักที่ได้รับรางวัลของเราซึ่งตั้งอยู่ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ห้องรับรองผู้โดยสารทุกแห่งออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มที่ก่อนออกเดินทาง