Wi-Fi และการเชื่อมต่อ

เพื่อความบันเทิงของท่าน

ทำไมต้องปิดการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเมื่อท่านอยู่บนเครื่องบิน ท่านสามารถเชื่อมต่อด้วยบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน ซึ่งเดี๋ยวนี้ให้บริการแล้วบนเครื่องบิน A350 ของเราและจะเปิดตัวบนเครื่องบินโบอิ้ง 777 ทั้งหมดของเรา