เส้นทางและทางเลือกอื่น ๆ

โลกกำลังรอท่านอยู่

เฉพาะในปีที่แล้ว เราได้เปิดตัวเส้นทางบินตรง 10 เส้นทางทั่วเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกาเหนือ รวมทั้งเส้นทางล่าสุดคือ ซีแอตเทิล ด้วยเมืองปลายทางเกือบ 200 แห่งทั่วโลก นั่นหมายถึง ท่านมีทางเลือกมากขึ้น