ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific
ประเทศไทย - ภาษาไทย
สำรวจเมนูของเว็บไซต์

Flash Sales ฮ่องกง, สิงคโปร์, ไทเป, โซล

โปรโมชั่น Flash Sales
       เส้นทาง   Economy class          
 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง   3,800 บาท*
 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง   4,050 บาท**
 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์       3,000 บาท
 กรุงเทพฯ - ไทเป   4,000 บาท
 กรุงเทพฯ - โซล       7,000 บาท

 

* กรุงเทพฯ - ฮ่องกง เดินทางด้วยเที่ยวบิน CX616 หรือ CX700 (ออกเดินทางภายใน 9 ต.ค. 2561)

**กรุงเทพฯ - ฮ่องกง เดินทางด้วยเที่ยวบิน  CX614, CX656 หรือ CX656

- ราคายังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท

เที่ยวบิน

ช่วงเวลาการออกเดินทาง
20 Sep 2018 ถึง 24 Dec 2018
ระยะเวลาการเข้าพัก
สิงคโปร์ : 0/7 วัน, ไปเป/โซล : 0/14 วัน
จองภายใน
30 Sep 2018
ผู้ดำเนินงานเที่ยวบิน
Cathay Pacific
ชั้นที่นั่งของเที่ยวบิน
ชั้นประหยัด
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวบินไป-กลับ

จุดเด่น

 • สมัครสมาชิก โปรแกรมสะสมไมล์ส Asia Miles เพื่อรับไมล์สสะสมจากการบินและกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาแลกรับของขวัญสุดพิเศษกว่า 1,800 รายการ
 • ดูข้อเสนอโบนัสออนไลน์ พิเศษ! สำหรับผู้โดยสารคาเธ่ย์ แปซิฟิคที่ซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์

ทำการจอง

โปรดเลือกวันที่ท่านเดินทางถึงและวันออกเดินทาง เพื่อดูรายการเที่ยวบินทั้งหมดสำหรับการเดินทางเพื่อเข้าพักของท่าน ท่านสามารถเลือกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 6 ท่านสำหรับชั้นโดยสารที่ระบุ (ไม่รวมทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ)
จาก / ไปยัง ราคา ชั้นโดยสาร
จาก / ไปยัง
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
ราคา
ตั้งแต่ THB฿3,800
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด
เลือกวันออกเดินทาง เลือกวันเดินทางกลับ
หากเดินทางพร้อมกับเด็ก
จาก / ไปยัง
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
ราคา
ตั้งแต่ THB฿4,050
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด
เลือกวันออกเดินทาง เลือกวันเดินทางกลับ
หากเดินทางพร้อมกับเด็ก
จาก / ไปยัง
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
ราคา
ตั้งแต่ THB฿3,000
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด
เลือกวันออกเดินทาง เลือกวันเดินทางกลับ
หากเดินทางพร้อมกับเด็ก
จาก / ไปยัง
กรุงเทพฯ - ไทเป
ราคา
ตั้งแต่ THB฿4,000
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด
เลือกวันออกเดินทาง เลือกวันเดินทางกลับ
หากเดินทางพร้อมกับเด็ก
จาก / ไปยัง
กรุงเทพฯ - โซล /สนามบินฯ อินช็อน
ราคา
ตั้งแต่ THB฿7,000
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด
เลือกวันออกเดินทาง เลือกวันเดินทางกลับ
หากเดินทางพร้อมกับเด็ก
 1. ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร : 14 - 30 กันยายน 2561
 2. ระยะเวลาออกเดินทาง : 20 กันยายน - 24 ธันวาคม 2561 ยกเว้นโปรโมชั่นกรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบิน CX616 และ CX700 เดินทางได้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
 3. ไม่มีราคาสำหรับเด็ก
 4. ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 5. บัตรโดยสารชั้นประหยัด subclass O ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, เที่ยวบิน, เส้นทางบิน และไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนบัตรโดยสาร
 6. การสะสมไมล์สำหรับเที่ยวบินนี้ขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking class)
 7. ไม่สามารถแวะพัก (stopover) ในฮ่องกง
 8. สำหรับชั้นประหยัด subclass (O/Q/N/S) สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้เมื่อทำ online check-in ภายใน 48 ชม. ก่อนเวลาเที่ยวบิน
 9. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
 10. สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคและคาเธ่ย์ ดรากอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. โปรดศึกษากฎ/ข้อบังคับและตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆของบัตรโดยสารก่อนทำการซื่อบัตรโดยสารทุกครั้ง
 12. บัตรเดบิตทุกประเภทที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยไม่สามารถใช้ชำระค่าบัตรโดยสารได้ กรุณาชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

You may also like

ราคาบัตรโดยสารที่แสดง ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารฮ่องกง, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Helpful links