ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง Cathay Pacific
ประเทศไทย - ภาษาไทย
สำรวจเมนูของเว็บไซต์

ราคาพิเศษสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ

ข้อเสนอจะสิ้นสุดใน
ราคาพิเศษสู่หลากหลายเส้นทางทั่วโลก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสามารถส่งสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจมาที่อีเมล์ th_online@cathaypacific.com เพื่อรับรหัสโค้ดส่วนลด
รหัสโค้ดส่วนลดจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 1-2 วันทำการ
รหัสโค้ดสามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับรหัส
 
 
 
1. คลิีก ที่นี่ เพื่อไปยังหน้าการจอง
 
2. ใส่รหัส 'THGOVFARE-XXXXXX' ในช่อง 'รหัสเป้าหมาย/รหัสเฉพาะเป้าหมาย' จากนั้นให้คลิ๊ก 'เข้าสู่ระบบ'
 
3. เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
 
4. หากท่านเดินทางออกจากภูเก็ต, เชียงใหม่ หรือต้องการเดินทางชั้นประหยัดพรีเมี่ยมหรือชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อ call center โทร. 02-7873366 (เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำการจอง

ทำการจอง

โปรดเลือกวันเดินทาง

ผู้โดยสารที่มีอายุ 12 ถึง 15 ปีที่จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร จะได้รับยกเว้นภาษีอากรผู้โดยสารทางอากาศ (APD) ของสหราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2016 ขณะนี้เรากำลังปรับปรุงข้อมูลในระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้โดยสารที่จองทางออนไลน์สามารถขอคืนภาษี APD ได้โดยติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศ หรือ ศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก

ทั้งนี้ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่าหกท่านยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

การจองสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่าสี่ท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

ชั้นโดยสาร
ผู้โดยสาร

​โปรดทราบ: สำหรับการจองทางออนไลน์ เด็กทารกอายุต่ำกว่าสองปี จะไม่สามารถมีที่นั่งของตนเองได้ หากต้องการซื้อที่นั่งสำหรับทารก หรือหากทารกของท่านจะมีอายุครบสองปีในระหว่างการเดินทางนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

คำแนะนำในการเดินทางร่วมกับเด็ก กด Enter เพื่อขยาย
คำแนะนำในการเดินทางร่วมกับทารก กด Enter เพื่อขยาย
 1. ระยะเวลาจองบัตรโดยสาร: โปรดตรวจสอบระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดจากจดหมายแนบในอีเมลของท่าน
 2. ช่วงเวลาออกเดินทาง: 1 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (มีการยกเว้นการเดินทางช่วง High Season และช่วง Peak) 
 3. ช่วง High Season ของเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น): 5-6 เม.ย. / 10-11 เม.ย. / 27-29 เม.ย. / 26-28 ก.ค. / 9-11 ส.ค. / 10-14 ต.ค. / 1-8 ธ.ค. / 25-31 ธ.ค. 2561 / 1-10 ก.พ. 2562
 4. ช่วง High Season ของญี่ปุ่น: 26-31 มี.ค. / 5-6 เม.ย. / 10-11 เม.ย. / 27-29 เม.ย. / 26-28 ก.ค. / 9-11 ส.ค. / 10-14 ต.ค. / 1-8 ธ.ค. / 25-31 ธ.ค. 2561 / 1-10 ก.พ. / 26-31 มี.ค. 2562
 5. ช่วง Peak season ของเอเชีย: 12-15 เม.ย. 2561
 6. ช่วง High Season ของอเมริกาและแคนาดา: 16 มิ.ย. - 15 ก.ย. 2561 / 14 ธ.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2562
 7. ราคาสำหรับเด็ก: 75% ของราคาผู้ใหญ่
 8. ไม่มีราคาสำหรับทารกหรือ UM (Unaccompanied Minor)
 9. บัตรโดยสารราคาพิเศษเป็นข้อเสนอเฉพาะกลุ่มเท่านั้น อาจมีการขอตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบินต้นทาง 
 10. หากผิดเงื่อนไขการรับสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษ ผู้ที่เดินทางต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกบัตรโดยสารนี้และซื้อบัตรโดยสารใหม่ในราคาเต็ม
 11. ชั้นประหยัด (เฉพาะรหัสโดยสาร O) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือขอคืนบัตรโดยสารได้
 12. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน: ชั้นประหยัด 2,500 บาทต่อครั้ง, ชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นธุรกิจ 3,500 บาทต่อครั้ง
 13. ค่าธรรมเนียมการไม่แจ้งยกเลิกการเดินทาง (No Show): ชั้นประหยัด 3,000 บาท, ชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นธุรกิจ 5,000 บาท
 14. บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและเส้นทางบินได้
 15. บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้สามารถขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
 16. บัตรโดยสารมีเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 17. บัตรเดบิตทุกประเภทที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยไม่สามารถใช้ชำระค่าบัตรโดยสารได้ กรุณาชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

You may also like

ราคาบัตรโดยสารที่แสดง ได้รวมค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารฮ่องกงแล้ว, แต่ยังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆอีก, ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Helpful links