โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปฮ่องกง

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด: 24 ธันวาคม 2564

 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564  ผู้ที่เดินทางออกจาก หรือเคยเดินทางไปยังประเทศกลุ่ม A (พื้นที่ความเสี่ยงสูง) ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จะไม่ได้รับให้อนุญาตเดินทางเข้าฮ่องกง  ยกเว้นผู้มีถินพำนักในฮ่องกงที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน และมีเอกสารแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลฮ่องกงเท่านั้น 

บุตรของผู้มีถิ่นพำนักในฮ่องกงที่อายุต่ำกว่า 12 ปีที่ร่วมเดินทางกับผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้างต้นสามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน

 

5 สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เพื่อเดินทางไปฮ่องกง

เอกสารเดินทางที่ถูกต้องตามเงื่อนไข

เอกสารเดินทางที่ถูกต้องตามเงื่อนไข

รัฐบาลฮ่องกงได้ออกข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการเดินทางเข้าสู่ฮ่องกง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางเข้าสู่ฮ่องกง

ผลการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RT-PCR ที่เป็นลบ

ผลการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RT-PCR ที่เป็นลบ

ชื่อที่ปรากฏบนผลตรวจต้องเหมือนกับชื่อบนหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางอื่นๆทุกประการ  

รัฐบาลฮ่องกงจะไม่ยอมรับผลตรวจหากตัวสะกดชื่อไม่ตรงกัน หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุลหายไป 

ในใบผลการตรวจกรดนิวคลีอิคต้องระบุคำว่า "PCR"

ต้องทำการตรวจภายใน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง 

หลักฐานแสดงการรับรอง

หลักฐานแสดงการรับรอง

ต้องมีเอกสาร (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) เพื่อแสดงว่าผลการตรวจว่าปลอดเชื้อฯ ออกโดยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15189 หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย สามารถดูรายชื่อได้ ที่นี่

โปรดตรวจสอบว่าผลการตรวจและวันที่ในการเดินทางอยู่ภายในวันที่ที่การรับรองยังมีผลบังคับใช้การจองโรงแรมที่ฮ่องกง

การจองโรงแรมที่ฮ่องกง

ต้องมีเอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่กำหนดสำหรับการกักตัว 21 คืน นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงฮ่องกง 

โปรดทราบว่าในใบยืนยันการจองต้องมีรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่จะเข้าพัก 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักฐานการฉีดวัคซีน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักฐานการฉีดวัคซีน

เพื่อใช้เป็นหลักฐานผู้โดยสารต้องแสดงบันทึกการฉีดวัคซีนในรูปแบบเอกสาร หรือ ไฟล์ดิจิทัล ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน โดยต้องออกโดยฮ่องกง หรือหน่วยงานที่กำหนดตาม"รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองสำหรับการออกบันทึกการฉีดวัคซีน"  สำหรับรายชื่อวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรอง กรุณาดู ที่นี่

ชื่อที่ปรากฏบนผลตรวจต้องเหมือนกับชื่อบนหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางอื่นๆทุกประการ  

โปรดตรวจสอบว่าหลักฐานการฉีดวัคซีนระบุชื่อของวัคซีน จำนวนโดสที่ได้รับ และวันที่ที่ได้รับการฉีด 

เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ "ฉีดวัคซีนครบถ้วน" ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง

 

คู่มือสำหรับการกักตัวในโรงแรม

คุณอาจยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกักตัวได้ที่ไหน และการกักตัวจะเป็นอย่างไร เราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเพื่อเป็นแนวทางให้คุณในการใช้เวลากักตัว 21 คืนได้อย่างคุ้มค่า 

 

 

การเตรียมเอกสาร และคำถามที่พบบ่อย

เนื่องจากข้อกำหนดในการเดินทางช่วงการระบาดของโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และค่อนข้างกะทันหัน เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเนื่องจากข้อกำหนดในการเดินทางช่วงการระบาดของโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และค่อนข้างกะทันหัน เราจึงได้รวบรวมข้อมูลข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสู่ฮ่องกงมาให้คุณสามารถเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านคำถามที่พบบ่อยเพื่อเตรียมตัวให้มั่นใจว่าคุณทราบทุกอย่างที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง